صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: کشورهای حامی تروریزم به انزوا خواهد رفت

رئیس جمهور: کشورهای حامی تروریزم به انزوا خواهد رفت

افغانستانما: رئیس جمهور غنی در دوازدهمین نشست "شهرداران راه ابریشم" در واکنش به حملات تروریستی روزهای اخیر گفت، کشورهای که"دوام" خود را در وجود" شبکههای تروریستی" میبینند، باید بدانند که به انزوا میروند. دوازدهمین نشست شهرداران راه ابریشم دیروز جمعه 28 میزان، در ارگ ریاست جمهوری با حضور شهرداران شهرهای افغانستان و شهرداران کشورهای راه ابریشم، برگزار شد.
آقای غنی که در مراسم افتتاح این نشست سخنرانی میکرد تاکید کرد که" شبکههای تروریستی" در افغانستان جایی ندارند و "نابود" خواهند شد.
او افزود که هیچ قدرتی نمی تواند امید و وحدتملی افغانستان را خدشه دار بسازد و "ملت" افغانستان را شکست بدهد. او همچنین در این سخنرانیاش از نیروهای امنیتی کشور تشکر و قدردانی کرد.
آقای غنی در این نشست یکبار دیگر تاکید کرد که صلح در افغانستان و منطقه یکی از محورهای سیاست حکومت افغانستان است و افزود:« سیاست افغانستان سیاست عزت است و ما خواستار صلح دوامدار و با عزت هستیم و ما میخواهیم که آسیا و جهان به صلح و رفاه زندگی کند.»
رئیس جمهور در حالی بر صلح با مخالفان مسلح دولت و کشورهای حامی تروریزم تاکید میکند که در روزهای اخیر در حملات تروریستی بیش از 150 نفر کشته و بیش از 250 زخمی شدهاند.
این حملات همچنین بعد از برگزاری ششمین نشست چهار جانبه در مسقط پایتخت عمان با حضور نمایندههای افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برگزار شد. این نشست به درخواست پاکستان برگزار شد و وزارت خارجه کشور گفت که پاکستان"تعهدات تازه" برای همکاری در زمینه صلح دارد.
اما افزایش حملات انتحاری، شهروندان کشور را از برنامه صلح حکومت نا امید کرده و موجی از انتقادات را بوجود آورده است. شهروندان حمایت و پشتیبانی خود را از نیروهای امنیتی اعلام میکنند، اما از بیکفایتی مسئولین امنیتی به شدت انتقاد میکنند.