صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای سرتاسری علما حمله بر مساجد کابل و غور را محکوم کرد

شورای سرتاسری علما حمله بر مساجد کابل و غور را محکوم کرد

افغانستانما: شورای سرتاسری علمای افغانستان با نشر خبرنامهای حملههای انتحاری شامگاه روز جمعه بر نمازگزاران در کابل و غور را به شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. در اعلامیه به نقل این شورا آمده است: «متأسفانه دشمن بی رحم باز هم دست به جنایت زده بالای نماز گزاران در مساجد شهر کابل و ولایت غور حملات انتحاری انجام داده، ده ها تن مسلمان بی گناه را شهید و ده ها تن دیگر را مجروح نمودند.»
شورای سرتاسری علمای کشور با ضد اسلامی خواندن این حملهها گفته است حمله بالای مساجد هیچگونه توجیه اسلامی و انسانی ندارد و در هیچ دین و آینی حمله بالای عبادتگاهها جواز ندارد. شورای علما همچنان این حملهها را یک بار دیگر خلاف تمام موازین اسلامی و انسانی دانسته است.
به نوشتهی اعلامیه حمله کنندههای انتحاری و دشمنان اسلام هیچ نوع احترام و اعتقاد به احکام و شعایر دینی نداشته و هیچ حد و مرزی در این مورد را نمی شناسند.
شورای سرتاسری علمای کشور از حکومت و نهادهای امنیتی خواسته است تا پس از این در حفظ و امنیت مساجد و نمازگزارن تدابیر جدی و پیشگیرانه اتخاذ نمایند.