صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور برای همدردی با بازماندگان قربانیان به پکتیا رفت

رئیس جمهور برای همدردی با بازماندگان قربانیان به پکتیا رفت

افغانستانما: دیروز یکشنبه، 30 میزان چهار روز پس از حمله خونین گروه طالبان بر ساختمان قومندانی امنیه ولایت پکتیا، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به هدف همدردی و دلجویی از بازماندگان قربانیان این رویداد به آن ولایت سفر کرد.
چهارشنبه گذشته، 26 میزان، حدود 8 مهاجم انتحاری وابسته به گروه طالبان بالای قومندانی امنیه این ولایت حمله کردند و از اثر آن به شمول توریالی عبدیانی، قومندان امنیه این ولایت، 21 سرباز و 20 غیر نظامی کشته شدند.
آقای غنی در سفرش به ولایت پکتیا به شفاخانه 100 بستر قول اردوی 203 تندر نیز رفته و با بیماران و بویژه زخمیهای حمله روز چهارشنبه هفته گذشته، دیدار کرده است.
او در جریان عیادت از زخمیها در شفاخانهی قول اردوی 203 تندر، به آنان کمک نقدی نیز کرده و در کنار آن به داکتران و کارمندان این شفاخانه دستور داده تا به تداوی هرچه بهتر زخمیان توجه کنند.
در آغازین ساعات ورود رییس جمهور غنی به  شهر گردیز مرکز پکتیا، شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری نوشت که آقای غنی در جریان این سفرش در کنار بررسی محل رویداد، دستور بازسازی ساختمان قوماندانی امنیه این ولایت را نیز صادر خواهد کرد.
شامگاه چهارشنبه گذشته، روزی که حمله انتحاری بر قومندانی امنیه ولایت پکتیا انجام شد، عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز برای بررسی رویداد به آن ولایت سفر کرده بود.