صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روز جهانی ملل متحد؛ پیام نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای مردم افغانستان

روز جهانی ملل متحد؛ پیام نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای مردم افغانستان

  امروز مردم در سراسر جهان از روز ملل متحد تجلیل می نمایند. ملل متحد اینجا در افغانستان خود را به حفظ ارزش های والای این نهاد در حمایت از صلح، حفاظت از کرامت و حقوق همه افغان ها و کمک به ایجاد ملتی پایدار و خوشبخت، متعهد می داند.
ملل متحد روابط طولانی و بی نظیر با افغانستان و مردمش دارد. ما به این مشارکت پایدار و بی نظیر و همکاری های مان افتخار می کنیم.
اولویت اصلی ما حمایت از یک پروسه صلح به رهبری افغان ها است. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از نزدیک با تمام طرف ها با هدف کمک برای پایان دادن به جنگ، کار می کند.
ما همچنان در تلاش هستیم تا از ایجاد دولتی منصفانه، آزاد و کارآ بر اساس حاکمیت قانون که به حقوق بشر همه شهروندانش احترام می گذارد، حمایت کنیم.
مسئله مهم دیگر انتخابات است. این یک امر ضروری است که شهروندان کشور به پروسه انتخابات اعتماد داشته باشند. رای شما باید در نظر گرفته شود. اجازه دهید تا به شما اطمینان دهم که ملل متحد به انجام آنچه در توان دارد برای حمایت از برگزاری انتخابات شفاف و معتبر، متعهد می باشد.
ملل متحد در افغانستان از بیش از ۲۰ نهاد تخصصی که در تلاش بهبود زندگی افغان ها از مراقبت های صحی بهتر، تعلیم و تربیه برای همه، ایجاد فرصت های کاری تا حقوق مساوی برای زنان، بهبود زراعت و حفاظت از محیط زیست می باشد، تشکیل شده است.
ما برای حصول اطمینان از تاثیر کمک هایمان بر جوامع بسیار نیازمند و انکشاف پایدار، تلاش هایمان را در مطابقت با اولویت های افغان ها دو برابر می سازیم. چالش ها ممکن است بسیار بزرگ به نظر آیند، اما ما از افغان ها برای رسیدن به پیشرفت ملموس و برخی موارد دیگر حمایت می کنیم.
اجازه دهید تا توضیحی مختصر در مورد کارهایی که در سال گذشته انجام داده ایم داشته باشم: ما به راه اندازی کمپاین های پولیو که به ۹.۹ میلیون طفل می رسد کمک کردیم، ما تیم های صحی سیار را برای ارائه خدمات صحی مادر و طفل برای ۱.۲ میلیون طفل در سطح ملی، ایجاد نمودیم، ما به بیش از ۳.۵ میلیون افغان آسیب پذیر از طریق توزیع غذا و کوپن کمک کردیم.
ما به ایجاد بیش از ۲ هزار مرکز محلی تعلیم و تربیه کمک کردیم و همچنان به حمایت خود از هزارها مرکز موجود در ۱۹ولایت که نزدیک به ۱۷۰ هزار طفل در آنجا مصروف تعلیم و تربیه هستند و تقریبا نیمی از آن را دختران تشکیل می دهند ، ادامه داده ایم؛ ما از دولت حمایت نمودیم و کمک کردیم تا پلان استراتیژی ملی تعلیم و تربیه را تهیه و نشر نماید، و در جهت بازگشت نزدیک به نیم میلیون افغان از ایران و پاکستان نیز همکاری نمودیم.
ملل متحد از ۲۳۰۰ زن و کودک که از خشونت جان به سلامت برده اند، در مراکز مراقبت و حمایت از خانواده پشتیبانی می نماید، اولین دوره آموزشی مبارزه با فساد را برای مقامات نهاد عدلی و قضایی مبارزه با فساد، ارائه نمود و ۱۶۷ نهاد امداد رسانی را برای کمک به مردم نیازمند گردهم آورد.
این تنها بخشی از کارهای ما با افغانستان است، اکثریت آن از سوی افغان ها در پاسخ به اولویت ها اجرا می شود.
ما سال پیش نیز چون ۷۰ سال گذشته، افتخار کار با افغان ها را داشتیم. من به شما اطمینان می دهم که ملل متحد با افغان ها برای تامین صلح و شکوفایی کشورشان، باقی خواهد ماند.
تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان