صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درخواست وزیر خارجه بریتانیا از ترامپ: به برجام پایبند بمان

درخواست وزیر خارجه بریتانیا از ترامپ: به برجام پایبند بمان

بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواسته که دوراندیشی به خرج دهد و به توافق جامع هستهای با ایران پایبند بماند. او گفته که این توافق "خلاقیت دیپلماتیکی" را نشان میدهد که میتواند بحران هستهای شبه جزیره کوریا را هم حل کند.  بی بی سی گزارش داده که، آقای جانسون دیروز دوشنبه اول عقرب در یک سخنرانی در لندن ایران را کشوری بزرگ با ۸۰ میلیون جمعیت خواند که جوانان تحصیل کرده بسیاری دارد که مشتاق پیشرفت هستند. او گفت که غرب باید به ایران نشان دهد که مسیر تعامل که با توافق هستهای انتخاب کرده، مسیر درستی بوده و برایش منفعت دارد.
آقای جانسون گفت که این توافق در زمانی حاصل شد که ایران «تنها چند هفته» با به دست آوردن مواد کافی برای ساخت یک بمب هستهای فاصله داشت و یادآوری کرد که اگر ایران به توانایی ساخت بمب دست مییافت، مسابقه تسلیحاتی اجتناب ناپذیری در منطقه در میگرفت.
رئیس جمهور آمریکا حدود ده روز پیش در سخنانی به شدت از توافق هستهای با ایران انتقاد کرد و گفت که پایبندی ایران به این توافق را تأیید نمیکند و موضوع را برای تصمیمگیری به کنگره ارجاع میدهد.
او همچنین به شدت از برنامه موشکی ایران و اقدامات سپاه پاسداران در کشورهای منطقه از جمله در عراق و سوریه انتقاد کرد و دولت آمریکا هم سپاه پاسداران را مشمول تحریمها و محدودیتهای تازه قرار داد.
مسئولان اتحادیه اروپا و قدرتهای اروپایی بر لزوم پایبندی به توافق هستهای با ایران تأکید کردهاند و میگویند که این توافق یک توافق چند جانبه و موضوع قطعنامه شورای امنیت است و آمریکا نباید بطور یکجانبه از آن خارج شود.