صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشاجره لفظی نمایندگان، جلسه ولسی جرگه رامختل کرد

مشاجره لفظی نمایندگان، جلسه ولسی جرگه رامختل کرد

جلسه عمومی دیروز چهارشنبه، سوم عقرب مجلس نمایندگان تنشآلود بود و با مشاجره لفظی دو نماینده، مختل شد و رئیس مجلس پایان جلسه را اعلام کرد.
تنش در مجلس زمانی آغاز شد که گل پاچا مجیدی نماینده مردم پکتیا در مجلس نمایندگان، همایون همایون معاون اول مجلس و محمد نعیم لالی حمید زی نماینده ولایت قندهار را متهم کرد که برخی اسناد را از آرشیف تلویزیون ولسی جرگه با خود بردهاند.
آقای مجیدی مدعی شد که این دو نماینده به خاطر بردن اسناد از آرشیف این تلویزیون، به شماری از مسئولان آن و مامورین امنیتی الحاقیه مجلس، پول داده و با شماری دیگر بد رفتاری کردهاند. او گفت که نوار تصویری این کار موجود است و باید لوی سارنوالی آن را بررسی کند.
این ادعاها با واکنش همایون همایون و لالی حمیدزی مواجه شد و تا سرحد درگیری فزیکی میان لالی حمیدزی و گل پاچا مجیدی پیش رفت که سایر نمایندگان مانع آن شدند.
همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان گفتههای آقای مجیدی را رد کرد و گفت آنها به خاطر کار دیگری به بخش آرشیف تلویزیون مجلس نمایندگان رفته بودند.
او گفت که نشرات تلویزیون مجلس نمایندگان قطع شده بود و آنها به منظور بررسی این امر ساعت 11 شب به آرشیف تلویزیون رفتهاند. به گفته او نشرات تلویزن به دستور خدای نظر نصرت رئیس دارالانشای مجلس نمایندگان قطع شده است. او گفت نشرات این تلویزیون زمانی قطع شده که او و سایر نمایندگان از رئیس مجلس و رئیس دارالانشا، به خاطر فساد مالی، انتقاد میکردند.
مشاجره لفظی این نمایندهها با انتقاد شدید سایر نمایندگان مواجه شد. عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان در این مورد گفت: «اینجا خانه ملت است، خانه قانونگذاری و ارائه منطق است. اینجا جای چاقو کشی، بوکس زدن، دشنام دادن و توهین و تحقیر نیست. از جا بلند میشوید و به برخورد فزیکی وارد میشوید، این خلاف اصول، خلاف جایگاه این خانه، خلاف تعلیم و تربیه و منحیث یک انسان در این خانه است.»
رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در مجلس خواستار تعلیق عضویت همایون همایون و لالی حمیدزی شد. او گفت: «این مسئله شخصی نیست، شما وکلای ملت هستید، پیشنهاد می کنم که نمایندگان، وظیفۀ هر دو متهم را به تعلیق درآورده و به سارنوالی اجازه دهید در رابطه تحقیق کند.» پیش از این آقای همایون همایون، عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس و عبدالرئوف ابراهیمی رئیس دارالانشای مجلس را به فساد مالی متهم کرده بود و گفته بود که اسناد فساد در مجلس نمایندگان را به لوی سارنوالی تحویل داده است.
ادعاهای فساد مالی از مدتی به این سو در مجلس نمایندگان بالا گرفته است. این ادعا با واکنشهای زیادی در رسانهها و شبکههای اجتماعی همراه شده و اکثر شهروندان از آن ابراز ناامیدی کردهاند. آنها میگویند که مجلس نمایندگان به عنوان خانه ملت باید از فساد در ادارات دولتی نظارت کند نه اینکه خود غرق در فساد شود.