صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مراد به مسوولان امنیتی پایتخت: کارکردهای‌تان مفید نیست

مراد به مسوولان امنیتی پایتخت: کارکردهای‌تان مفید نیست

افغانستانما: نخستین نشست فوقالعاده مسوولان امنیتی با وکیلان گذر، رئیسان ناحیههای شهرداری، آمران حوزههای پولیس ملی، امنیت ملی و مدیریت ترافیک کابل برای هماهنگی و همکاری بیشتر مردم برای تامین امنیت پایتخت روز پنجشنبه، 4 عقرب، برگزار شد.
مرادعلی مراد معین ارشد امنیتی در این نشست صحبت کرد، گفت که کارکردهای مسوولان امنیتی کابل مفید نیست و از آنان خواست که برای تامین امنیت شهروندان پایتخت آرام و با ثبات اقدام مسوولانه کنند. او به پوسته ها و حوزههای امنیتی هدایت داد تا در قبال اعمال و مسوولیتهای شان آگاهانه عمل کنند و امنیت ساحه مسوولیتشان را با همکاری وکیلان گذر و رئیسان ناحیههای شهری تامین کنند.
آقای مراد همچنین از وکلای گذر خواست تا در تأمین امنیت، کشف جرایم و جلوگیری از آن با نیروهای امنیتی همکاری «جدی» کنند. بهگفته او، همکاریهای نزدیک مردم با نیروهای امنیتی از حاکمیت ملی و حفظ جان و مال شهروندان کشور حراست میکند و «باید» همانند یک تیم واحد در کنار هم باشند.
پس از این قرار است هر سه هفته یک بار، نشستهای حوزههای پولیس با مردم در هر حوزه پولیس و نشست فوق العاده آمران حوزههای مشترک امنیتی و پولیس هر ماه یک بار در قومندانی امنیه کابل و همچنین نشست فوقالعاده مردمی در سطح کابل هر سه ماه بعد یکبار در وزارت امور داخله برگزار شود.
معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله در نخستین نشست فوقالعاده مردمی گفت: «امنیت تجمعات مردمی، مساجد و تکایا هرچند زیر پوشش امنیتی قرار گرفته؛ اما دشمن تلاش دارد تا از خلأها استفاده کرده و به اهداف غیر انسانی و دینیشان برسند.»
حملههای خونین تروریستی در چندین مسجد در کابل جان صدها نفر را در یک سال اخیر گرفت. حمله بر مسجد باقر العلوم، زیارت کارتهسخی، مسجد الزهرا، مسجد امام زمان در خیرخانه و مسجد امام زمان در جاده مزاری از جمله حملههای خونینی است که تمام قربانیان آن غیر نظامیان است.
مسوولان امنیتی با طرح پولیس مردمی در مسجدها، اما نتوانست از ادامه حملههای خونین تروریستی بر مسجدها جلوگیری کند. در حمله اخیر بر مسجد امام زمان در دشت برچی در آغاز هفته گذشته بیش از 100کشته و زخمی برجا گذاشت.
در همین حال، دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله در اعلامیهای افزوده است که پس از این گشتوگذار افراد مسلح غیر مسوول و بدون جواز در سطح شهر کابل از سوی پولیس «جلوگیری خواهد شد.
در نخستین نشست فوقالعاده مسوولان امنیتی با مردم، وکلای گذر نیز اعلام آمادگی کردهاند و گفتهاند که با نیروهای امنیتی همکاری خواهند کرد. آنان همچنان خواستار همکاری بیشتر آمران حوزههای امنیتی با وکلای گذر شدهاند. در کابل نزدیک به 8هزار وکیل گذر فعالیت دارد که این وکلا برای حل مشکلات اجتماعی و ناحیههای شهری، از سوی مردم انتخاب میشوند.