صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرستاده ویژه اتحادیه اروپا: برای تامین صلح در افغانستان در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای کار می‌کنم

فرستاده ویژه اتحادیه اروپا: برای تامین صلح در افغانستان در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای کار می‌کنم

افغانستانما: رونالد کوبیا فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که برای تامین صلح در افغانستان در سطح بینالمللی و منطقهای تلاش میکند.
آقای کوبیا روز پنجشنبه، چهارم عقرب، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که مهمترین هدف ماموریت او، تلاش برای فراهم کردن زمینه صلح در افغانستان است.
او افزود، در راستای تامین صلح در افغانستان، با تمام کشورهای منطقه و همسایههای افغانستان بر اساس استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان، کار خواهد کرد.
اتحادیه اروپا استراتژی جدید خود برای افغانستان را حدود دو هفته قبل تصویب کرد. استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان روی چهار اولویت تمرکز دارد. تامین امنیت، صلح و ثبات، تقویت حکومتداری خوب، دموکراسی و حقوق بشر، توانمندسازی زنان و حمایت از برنامههای انکشافی اولویتهای کلیدی در استراتژی جدید اتحادیه اروپا است.
آقای کوبیا که در ماه سپتامبر سال جاری میلادی به عنوان نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان گماشته شده، برای اولین بار در یک سفر دو روزه به کابل آمد و با مقامات حکومت وحدتملی نیز دیدار کرد.
او در دیدار با رئیس جمهور غنی گفته است که از اتحادیه اروپا از پروسه صلح به رهبری دولت افغانستان حمایت میکند و به این باور است که تامین صلح در افغانستان به نفع ثبات منطقه و جهان است.
پیش از این اتحادیه اروپا در افغانستان تنها یک سفیر داشت، اما از ماه جاری میلادی، در کنار پیری مایدون سفیر این اتحادیه در افغانستان، آقای کوبیا به عنوان فرستاده ویژه نیز کار خود را آغاز کرده است.
او در کنفرانس خبری خود گفت که دلیل ایجاد پست فرستاده ویژه برای افغانستان در اتحادیه اروپا، افزایش توجه اتحادیه اروپا به افغانستان است. او گفت که این اتحادیه توجه ویژه به تامین صلح در افغانستان دارد و در این زمینه تلاشهایش را بیشتر خواهد کرد.
بعد از سقوط گروه طالبان در سال 2001 میلادی، اتحادیه اروپا در کنار آمریکا، یکی از حمایتکنندههای کلیدی افغانستان بوده است. اعضای اتحادیه اروپا علاوه بر فرستادن هزاران سرباز در افغانستان، در بخش انکشاف و توسعه افغانستان نیز کمک قابل توجه کرده است.