صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش وزارت معارف به گزارش میک: مـوجودیت فـساد را می‌پذیریم

واکنش وزارت معارف به گزارش میک: مـوجودیت فـساد را می‌پذیریم

افغانستانما: وزارت معارف کشور در واکنش به گزارش"کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری"( میک) گفته است، میپذیرد که"مواردی" از فساد در این وزارت وجود دارد.
میک، روز پنجشنبه، چهارم عقرب، در یک کنفرانس خبری در کابل گزارش خود در مورد فساد در وزارت معارف را نشر کرد. بر اساس گزارش این نهاد در روند استخدام معلمان، توزیع کتابهای درسی، امور تدارکاتی و ساختن تعمیر برای مکاتب، برنامه سواد آموزی و پرداخت معاش معلمان، فساد گسترده وجود دارد.
میک این گزارش را به درخواست وزارت معارف تهیه کرده است. این گزارش بر اساس مصاحبه با حدود 1100 نفر از معلمان، کارمندان و مقامهای وزارت معارف، خانوادههای شاگردان و حامیان مالی وزارت معارف و 160 مصاحبه گروهی، تهیه شده است. این مصاحبهها در ولایتهای کابل، بدخشان، بلخ، فاریاب، غزنی، هرات، خوست، بامیان، پنجشیر و ننگرهار انجام شده است.
وزارت معارف همزمان با نشر این گزارش، یک اعلامیه مطبوعاتی به رسانهها فرستاد و نوشت که با وجود اینکه این گزارش بر اساس درخواست این وزارت انجام شده، اما درباه آن" ملاحظاتی" دارد.
وزارت معارف گفته است که بعضی پیشنهادات گزارش میک" به تحقیق بیشتر نیاز دارد" و بعضی موارد به"منظوری" مقامات بلند رتبه و همکاری ادارات و تغییر سیستمها دارد.
این وزارت در خبرنامهاش افزوده که"اما در کل میپذیریم که مشکلات در وزارت وجود دارد" و به تاکید کرده که تعهد جدی برای مبارزه با فساد در این وزارت وجود دارد و تلاشها بر این است که موارد فساد در این وزارت، در هر سطح، به "صفر" برسد.
بر اساس آماری که وزارت معارف ارائه کرده است، اکنون در سراسر کشور حدود 9 میلیون متعلم، 200 هزار معلم و 17 هزار و پنجصد باب مکتب وجود دارد. از این میان تنها برای 200 هزار مکتب ساختمان ساخته شده است.
وزارت معارف همچنین تایید کرده که هنوز هم حدود سه و نیم میلیون کودک از رفتن به مکتب محروم هستند و مشکلات"اساسی" در مورد کیفیت آموزش در کشور وجود دارد.
افشای فساد گسترده در وزارت معارف کشور امر تازهای نیست. برای اولین بار اداره بازرسی ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان( سیگار) از وجود فساد در این وزارت پرده برداشت. سیگار در گزارش خود گفته بود که موجودیت"مکتبهای خیالی" باعث هدر رفتن میلیون دالر از کمکهای ایالات متحده آمریکا برای معارف افغانستان شده است. نهاد نیمه مستقل میک در گزارش همچنین گفته است که ساختار وزارت معارف بسیار"بزرگ" و تقریبا"غیرقابل مدیریت" است و باعث افزایش فساد شده.
نویسندگان این گزارش در دیدار با رئیس جمهور غنی پیشنهاد کردهاند که ساختار این وزارت کوچک شود و همچنین برای بهبود وضعیت معارف در کشور، یک کمیته ویژه برای بررسی نصاب درسی معارف ایجاد شود.
ارگ ریاست جمهوری نوشته که رئیس جمهور غنی گفته است که یک عالی ایجاد خواهد شد تا روی نصاب درسی معارف در کشور کار کند.