صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت داخله: مشکل کمبود موادخوراکی پولیس ولایت غور حل شد

وزارت داخله: مشکل کمبود موادخوراکی پولیس ولایت غور حل شد

وزارت داخله تایید کرده که مشکل پولیس ولایت غور در مرکز کشور که گفته بود نزدیک به سه ماه گذشته به صورت تدریجی مواد خوراکی نیروهای پولیس این ولایت قطع شده، حل شده است.
جنرال ضیاءالدین ثاقب، سرپرست و آمر امنیت فرماندهی پولیس غور روز (جمعه، ۵ عقرب) گفته بود که بیم آن میرود که با ادامه این وضعیت شماری از سربازان وظیفه را ترک کنند.
نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله، در گفتوگو با بیبیسی گفته که در پیوند با آنچه در ولایت غور رخ داده بود، دیروز، شنبه، ششم عقرب، وزیر داخله دو تن از مسئولان پولیس غور را به کابل خواسته بود.
او گفت گزارشهای که از ولایت غور رسیده بود، بررسی و "یک سلسله مشکلات در بخش تدارکات پولیس غور و یک سلسله مشکلات در بخش قراردادی وجود داشت".
آقای دانش مدعی شد که وزارت داخله این مشکلات را حل کرده و امکانات به قدر کافی به ولایت غور فرستاده شده است.
او افزود کسانی که غفلت کرده بودند، دو نفری که مسئولیت تدارکات را به عهده داشتند، از وظیفه برکنار و به سارنوالی معرفی شدند.
آقای دانش گفت که بخش قراردادی امکانات را به موقع نرسانده بود و بخش تدارکات نیز هماهنگی درست و منظم را انجام نداده بود.
بارها شکایتهای از این نوع مطرح شده، ولی آقای دانش گفت که هنوز از جای دیگر افغانستان به این وزارت درباره تامین نشدن امکانات سربازان پولیس گزارش نشده و این وزارت برای جلوگیری از وقوع چنین کاری بررسی همه جانبه را در سراسر افغانستان شروع کرده است.
او گفت که وزیر داخله نیز با بعضی از بخشها دیدار و صحبت کرده که به مشکلات طرفهای قرارداد رسیدگی تا امکانات پولیس به موقع به آنان برسد.
روز گذشته مرضیه یکی از افسران فرماندهی پولیس غور گفته بود که حالا کار به جایی رسیده که سربازان از خانههای مردم نان میطلبند.
او گفته بود: "میرویم از خانههای همسایهها نان خشک میطلبیم. به ما میگویند شما پولیس هستید و باید خدمت کنید. پولیس ندیدهایم که از خانههای مردم نان بخواهند."