صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقام‌های محلی: غزنی در محراق توجه دشمن است

مقام‌های محلی: غزنی در محراق توجه دشمن است

در نتیجه حمله گروه طالبان بالای چند پوسته پولیس در مرکز شهر غزنی 9سرباز نیروهای امنیتی کشته شدند. این پوستهها در منطقههای «شهباز» و «خشِک» در چند قدمی مرکز شهر قراردارند.
مقامهای محلی در ولایت غزنی میگویند که این ولایت در حال حاضر در «محراق توجه دشمنان» قرار دارد؛ اما تهدیدهای امنیتی به اندازهای نیست که این ولایت را به «سقوط» مواجه کند.
عارف واحیدی معاون والی غزنی به «روزنامه افغانستانما» گفت: «ما نمیگوییم که اوضاع امنیتی خوب است. چالشهای امنیتی در غزنی وجود دارد؛ اما به سرحدی نیست که بگویم غزنی سقوط کند.»
آقای واحیدی افزود که دوشب پیش در منطقه شهباز و خشِک ولایت غزنی گروه طالبان حمله کردند، اما «هیچ» پوسته امنیتی از سوی این گروه سقوط داده نشده است. معاون والی غزنی میگوید که گروههای تروریستی از حمله به ولسوالی اندر «ناامید» شدهاند و توانایی حمله بر نیروهای امنیتی در این ولایت را ندارند.
با این حال او میگوید که در حال حاضر در «هیچ» ولسوالی این ولایت مشکلات امنیتی وجود ندارد. این در حالی است که دو روز پیش گروه طالبان بر چندین پوسته امنیتی در ولسوالی های زنهخان، دهیک، قرهباغ، خواجهعمری و آببند این ولایت حمله گروهی کردهاند.

تفاوت آمار تلفات
در حمله «هجومی» گروه طالبان بر چند پوسته امنیتی در مرکز و برخی ولسوالیهای ولایت غزنی چندین تن از نیروهای امنیتی کشته شدند.
رئیس شورای ولایتی ولایت غزنی میگوید که مسوولان امنیتی این ولایت آمار نادرست به رسانهها میدهند و از «واقعیت» چشم پوشی میکنند. او گفت که تنها در حمله «هجومی» گروه طالبان بر دو پوسته امنیتی در چند قدمی مرکز شهر 13تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و دو پوسته در منطقههای خشک و شهباز به دست طالبان سقوط کرده است.
او گفت: «در غرب مرکز شهر غزنی در منطقههای خشک و شهباز دو پوسته امنیتی سقوط کرد و 12نفر از نیروهای امنیتی شهید شدند و علارغم یک شهید که از قطعه واکنش سریع است، در جمع 13نفر از نیروهای امنیتی را از دست دادیم.»
او افزود که مسوولان امنیتی غزنی به خاطر از دست دادن چوکی های خود قطعا حاضر نیستند که به امنیت توجه داشته باشند و به مرکز گزارش واقعی را انتقال بدهند
خالقداد اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی میگوید: «اگر به ترکیب پولیس و تجهیزان آنان توجهی صورت نگیرد، در قسمت مقام ولایت، رهبران حکومت وحدت ملی تجدید نظر نکنند و به یک آدم مدبر [بر مقام ولایت] تکیه نکند، وضعیت امنیتی ولایت غزنی روزبه روز بدتر خواهد شد.»
اما آماری که دفتر مطبوعاتی ولایت غزنی به رسانهها فرستاده است تعداد کشته شدگان را 9تن ذکر کرده است. در اعلامیه آمده است که گروه طالبان بالای پوستههای نظم عامه و پولیس ملی در منطقهها خشک و شهباز دو شب پیش حمله «هجومی» کردند که 9سرباز نیروهای امنیتی کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند.
در همین حال، گروه طالبان بر چندین پوسته امنیتی در ولسوالیهای زنهخان، دهیک، قرهباغ، خواجهعمری و آببند این ولایت نیز حمله کردند؛ اما از تلفات نیروهای امنیتی آماری در دست نیست. مسوولان امنیتی گفتهاند که در نتیجه این حملهها، تلفات زیادی به گروه طالبان وارد شده است و نزدیک به 25عضو گروه طالبان کشته شدند و دستکم 20 تن دیگر زخمی شدهاند.
همچنین از تغییر در آمار تلفات در حمله گروه طالبان به ولسوالی اندر این ولایت، خالقداد اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی میگوید که در حمله گروه طالبان بر ولسوالی اندر حدود دو هفته پیش حدود 50 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته او، اگر عملیات هوایی از سوی نیروهای خارجی صورت نمی گرفت 120تن سرباز دیگر که بدون مرمی در محاصره گروه طالبان قرار داشتند، قتل عام می شدند. طبق آمار رسمی، در حمله گروه طالبان بر ولسوالی اندر حدود 30 تن از نیروهای امنیتی کشته شده بودند.

امکان سقوط اندر
مقامهای محلی ولایت غزنی امنیت این ولایت را رضایت بخش توصیف میکنند و میگویند که در حال حاضر در «هیچ» ولسوالی چالش امنیتی وجود ندارد.
اما رئیس شورای ولایتی از ناامنی و بیتوجهی مسوولان حکومت محلی ابراز نگرانی میکند و میگوید که اگر توجهی به امنیت ولایت غزنی به خصوص ولسوالی اندر نشود، امکان سقوط این ولسوالی بالا است.
خالقداد اکبری به روزنامه افغانستانما گفت: «براساس گزارشهای رسیده، حدود 10 نفر پرسونل در ولسوالی اندر وجود دارد  و دیگر نیروهای کمکی که از ولایت پکیتکا آمده بودند، در آن جا حضور دارند. اگر این نیروهای کمکی برگردند، در قدم اول اندر سقوط خواهد کرد.»
بهگفته او، وضعیتی که در غزنی پیش آمده عامل اصلی و عمده آن حکومتداری در غزنی است. به باور او، تا زمانی که ارتباط حاکمیت با مردم در غزنی نزدیک نشود، در این ولایت «قطعا چالش های امنیتی بیشتر» خواهد شد.
در همین حال عارف واحیدی معاون والی ولایت غزنی میگوید که ولسوالی اندر با نیروی اندکی که داشت، به دست گروه طالبان نیافتاد. او میگوید که «دشمنان» از حمله به ولسوالی اندر این ولایت ناامید شدند و تلفات زیاد دادند.
معاون والی از حضور بیش از 15 گروه تروریستی در این ولایت خبر میدهد. او گفت: «گروه های مختلف استند. گزارشهای کشفی میرساند که بیش از 15 گروه بانامهای مختلف حضور دارند.» اما او از نامبردن این گروه ها خودداری کرد.
ولایت غزنی با ولایت های پکتیکا، لوگر، میدان وردک، ارزگان و زابل که از جمله ولایت های ناامن کشور اند، همجوار است. گروه های تروریستی که در ولایت های همجوار ولایت غزنی حضور دارند، از برخی ولسوالیهای ناامن ولایت غزنی به عنوان پناهگاه امن استفاده میکنند.
سردار داهی