صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فعالیت بیش از 800 شرکت وارد کننده دوا به تعلیق درآمد

فعالیت بیش از 800 شرکت وارد کننده دوا به تعلیق درآمد

اداره ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی، جواز فعالیت 817 شرکت وارد کننده دوا را، به دلیل رعایت نکردن قانون، به حالت تعلیق درآورد.
نورشاه کامهوال، رئیس اداره ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی روز شنبه 6، عقرب، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که در سه ماه گذشته جواز فعالیت 1193 شرکت وارد کننده دوا بررسی شد و 817 شرکت به دلیل رعایت نکردن قانون فعالیتشان به حالت تعلیق درآمد.
آقای کامهوال افزود که به این شرکتها یک ماه فرصت داده میشود تا اسناد فعالیت خویش را مطابق قانون ادویه و مقرره تولید و تورید به اداره تنظیم ادویه و محصولات صحی ارائه کند در غیر آن جواز فعالیت آنها دایما سلب میشود.
به گفته وی، در سال گذشته همچنین صادرات ۱۱۳ شرکت خارجی تولید ادویه که در اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی ثبت نبودند و به گونه غیر قانونی ادویه را به کشور صادر می کردند، منع شده است.
اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی، برای مبارزه با قاچاق ادویه، کمپاین سراسری جمع آوری ادویه قاچاقی و تقلبی را طرح کرده و مرحله اول این کمپاین روز شنبه 6 عقرب از کابل آغاز شد و قرار است تا 12 هفته دیگر ادامه داشته باشد.
مسئولان اداره ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی میگویند که بعد از ولایت کابل، این کمپاین به ولایتهای دیگر کشور نیز توسعه پیدا خواهد کرد.
نورشاه کامهوال رئیس این اداره گفت که این کمپاین به شکل منظم تا محو کامل ادویه قاچاقی ادامه خواهد داشت. او افزود، عوامل قاچاق شناسایی شده است و در هماهنگی با بخشهای مربوطه دولتی و خصوصی (اتحادیه خدمات دوایی) روی آن کار جریان دارد.
این اقدام در حالی راه اندازی شده است که اخیرآ دولت استراتژی ملی مبارزه علیه قاچاق ادویه را آماده کرده که بر مبنای آن تلاش جدی در راستای مبارزه با قاچاق دوا صورت میگیرد.
اداره ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی میگوید که استراتژی ملی مبارزه علیه قاچاق ادویه، از تورید ادویه قاچاق، تقلبی و کم کیفیت جلوگیری میکند و این اداره را قادر می سازد تا از کیفیت، مصونیت، موثریت و قیمت مناسب ادویه که از اهداف اساسی اداره است به مردم اطمینان دهد.
نورشاه کامهوال همچنین در نشست خبری اش گفت که در سال گذشته، از واردات حدود ١٠٠ تُن ادويه بيكيفيت و غيرقانوني جلوگيري کرده است.
این مقدار دوای بیکیفیت ضبط شده است اما بدون شک، که صدها تُن دیگر وارد کشور و به بیماران تجویز میشود که عواقب ناگواری بهوجود خواهد آورد.
در این میان، مصرف کنندگان ادویه بی کیفیت از این وضع آسیب می بینند و علاوه بر زیان مالی، جان خیلی از بیماران که این دواهای بی کیفیت را مصرف می کنند نیز با خطر مواجه می شود. به این دلیل، بسیاری شهروندان به دواهای مصرفی در بازارهای این کشور اعتمادی ندارند.
عبدالله سرداری از شهروندان کابل میگوید که تاکنون بارها شده که دوای بیکیفیت با تبانی دوا فروش و داکتر، از بازار خریده که نه تنها تاثیری نداشت، بلکه بیماری را نیز گسترش داد.
او میگوید که اکثر این دواها با سفارش داکتران و دوافروشان از کشور پاکستان به صورت قاچاق وارد کشور میشود و هر دوافروش تنها با داکتر خاصی ارتباط دارد.
این شهروند کابلی همچنین خاطرنشان کرد که در برخی موارد، داکتران با تجویز دوا، بیمار را به داوخانهای مشخص راجع میکنند که تنها همان مکان دوای نسخهاش را دارد سایر دوافروشها ندارند.
با وجود این معضلها؛ اداره ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی برای جلوگیری از قاچاق دوای بیکیفیت، با كشورهاي همسايه مانند ايران، پاكستان، بنگلهديش و هند تفاهم نامههایی را جهت كنترول كيفيت ادويه، امضا کرده است.
نورشاه کامهوال رئیس این اداره گفت که قرار است ٤ لابراتوار مجهز جهت كنترول كيفيت به اساس  معیار ISO در زونهاي کشور نصب شود تا دواهای وارداتی مورد بررسی قرار گیرد.
آقای کامهوال همچنین گفت که اين اداره بهصورت مداوم شركتهاي وارد كننده ادويه را كنترول كيفيت میکند تا از واردات دوای بیکیفیت جلوگیری کند.
گفتنی است کارخانههای تولید دوا در کشور به دلیل چهار دهه جنگ داخلی، فعالیتی نداشته و نیاز کشور از طریق واردات دوا از کشورهای پاکستان، هندوستان و چند کشور همسایه تامین می شود.
علیرضا احمدی