صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنگ داعش و طالبان هزاران نفر را در شمال و شرق کشور آواره کرده

جنگ داعش و طالبان هزاران نفر را در شمال و شرق کشور آواره کرده

مقامها در شمال و شرق کشور میگویند که در نتیجۀ درگیریهای تازه میان شورشیان طالب و جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هزاران غیرنظامی از خانههای شان بیجا شدهاند. بر اساس گزارش رادیو آزادی، لطفالله عزیزی والی جوزجان که برای دیدار با مقامهای ارشد امنیتی-دفاعی به کابل آمده، گفته است که جنگجویان طالبان و داعش عمدتاً بهخاطر کنترول مناطق به تازگی در قوشتپه و دزراب به جان هم افتادهاند.
وی افزود:"اطلاعاتی که من دارم، تعداد داعشیان در منطقه درزاب بیشتر از ۵۰۰ تن است و از طالبان هم بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از هر طرف جمع شدهاند و بین خود درگیر هستند."
عزیزی گفت که در درگیریهای تازه در ولسوالی قوشتپه، از یک هفته به اینسو، صدها خانواده بیجا شدهاند.
او بیشتر گفت: "تعداد آوارهها بیش از دو هزار خانوادهاست که عمدتاً از قریههای قوشتپه بیجا شدهاند. دروازههای مکاتب به روی دانش آموزان مسدود اند. این یک نگرانی است برای ما و برای مردم ما."
بهگفتۀ عزیزی، تنها در ولسوالی درزاب بیش از ۵۸ مکتب بسته اند که در نتیجه آن بیش از ۳۰ هزار متعلم از آموزش بیبهره ماندهاند.
او گفت، کمکهای اولیه آنان از قبیل آبرسانی، دادن مواد خوراکی و خیمه به بیجا شدهگان که بیشتر در شهر شبرغان پناه آوردهاند، کافی نیست.
در ولایت ننگرهار در شرق کشور هم مشکل مشابه وجود دارد.
به تازگی درگیریها میان طالبان و داعشیان در چند قریۀ ولسوالی خوگیانی صدها خانواده را بیجا کردهاست.
عطالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت: "بیش از دو هزار خانواده از منطقه بیجا شدهاند. به تازگی نهادهای مدد رسان و ادارههای حکومتی ما در ننگرهار برای ۱۲ صد خانواده کمکهای غذایی و غیر غذایی رساندهاند. به همین ترتیب، برای حدود ۵ هزار متعلم و استاد که بیجا شدهاند، زمینۀ تعلیم و تدریس فراهم شدهاست."
خوگیانی گفت که رهبری داعش را در شرق افغانستان از پای درآوردهاند و والی جوزجان هم گفت که تلاش دارند ظرف دو هفته عملیات گسترده را برای پاکسازی قوشتپه و درزاب آغاز کنند.
از درگیریهای تازه میان طالبان و داعشیان در شمال و شرق کشور در حالی گزارش داده میشود که جنرال عبدالرازق قوماندان امنیۀ کندهار ماه گذشته گفته بود که هبتالله آخندزاده رهبر طالبان در سفرش به هلمند، به فرماندهانش گفته بود که چون هدف‌‌شان با جنگجویان داعش یکی است، بنابرین باید با گروه داعش در افغانستان مخالفت نکنند.
اما، سپس قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در یک پیام صوتی این را رد کرد.