صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش کمیته مصؤنیت خبرنگاران به وارد شدن دو وکیل به آرشیف تلویزیون ولسی جرگه

واکنش کمیته مصؤنیت خبرنگاران به وارد شدن دو وکیل به آرشیف تلویزیون ولسی جرگه

افغانستانما: کمیته مصؤنیت خبرنگاران، حذف کردن مواد نشراتی و کاپی کردن برخی از اسناد را از سوی افراد دو تن از وکیلان شورای ملی محکوم کرده و میگوید که این عمل آنان در مغایرت با قوانین نافذه کشور است و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
این نهاد دیروز یکشنبه، 7عقرب، با نشر اعلامیهای از هیات اداری پارلمان خواست تا عاملان این قضیه را به صورت «جدی» پیگری کنند و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند. کمیته مصؤنیت خبرنگاران همچنان از نهادهای عدلی و قضایی می خواهد تا در مورد اقدام کند و جلو پامال شدن حقوق مردم را بگیرد.
در اعلامیه این کمیته آمده است: «افراد وابسته به دوتن از وکلای ولسی جرگه چند شب پیش به زور وارد ساختمان رادیو و تلویزون ولسی جرگه گریده و پس از تهدید کارمندان این رسانه دست به حذف نمودن مواد نشراتی و نیز کاپی یک اندازه مواد نشراتی دیگر زده اند.» کمیته مصونیت خبرنگاران از ادامه تهدیدها بر کارمندان تلویزیون ولسی جرگه ابراز نگرانی کرده و گفته است که تهدیدها بر کارمندان این تلویزیون از آدرس این افراد هنوز هم ادامه دارد.
کمیته مصؤنیت دستبرد دو نماینده مجلس به موادنشراتی را «خودسری و زورگویی» تلقی کرده و گفته است که این عمل سانسور و از بین بردن و سرقت مال ملت است.
چند روز پیش، مسوولان تلویزیون ولسی جرگه ادعا کردند که دو عضو مجلس نمایندگان با افرادش به زور وارد دفتر نشرات تلویزیون ولسی جرگه شدند و برخی مواد نشراتی را با خود برده اند. حلیم تنویر رئیس تلویزیون ولسی جرگه، همایون همایون معاون اول و محمد نعیم لالی حمیدزی عضو مجلس نمایندگان را به این دستبرد متهم کرد.
او گفته بود که این دو نماینده مجلس، چند شب پیش با همراهانش به زور وارد دفتر نشرات تلویزیون شده بوند و برخی مواد نشراتی را با خود برده اند.
در همین حال، برخی از اعضای مجلس در جلسه عمومی همایون همایون و محمدنعیم لالی حمیدزی متهم به دستبرد مواد نشراتی تلویزیون ولسی جرگه کردند. این موضوع در جلسه عمومی مجلس نمایندگان تنش آلود شد. اما همایون همایون و نعیم لالی پذیرفته اند که ساعت یازده شب به بخش نشرات تلویزیون ولسی جرگه رفته اند، اما هیچ مواد نشراتی را حذف نکرده و یا با خود نبرده اند.