صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیدار معاون رئیس جمهور با رئیس شورای دولت فرانسه

دیدار معاون رئیس جمهور با رئیس شورای دولت فرانسه

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که برای شرکت در کنفرانس سران یونسکو به فرانسه سفر کرده، با ژان مارک سوفه رئیس شورای دولت فرانسه دیدار کرده است.
این دیدار روز یکشنبه، 7 عقرب، در مقر شورای دولت فرانسه  در شهر پاریس پایتخت آن کشور انجام شده است و هر دو طرف روی توسعه همکاریهای دو جانبه تاکید کردهاند.
آقای دانش در این دیدار گفته است: « این روابط برای بار نخست در سال 1922 در دوره امیر امان الله خان پادشاه ترقی خواه افغانستان آغاز شد و با حضور فعال هیأت باستان شناسی فرانسه در افغانستان(دافا) و همکاری های فرهنگی و آموزشی دیگر توسعه یافت.»
آقای دانش در این دیدار خواستار همکاری فرانسه در بخشهای حقوقی و قضایی با افغانستان شد. او افزود که در گذشته افغانستان و فرانسه در این زمینه همکاری داشته، اما در سالهای اخیر این همکاریها کمرنگ شده است. او گفت این همکاری باید دوباره احیا شود و شورای دولت فرانسه میتواند با تبادل تجربیات و برگزاری ورکشاپها و سینمارهای علمی با نهادهای قضایی و حقوقی افغانستان همکاری کند.
آقای ژان مارک سوفه، رئیس شورای دولت فرانسه در این دیدار اعلام کرده که این شورا با قدمت 218 ساله و ظرفیت بزرگ حقوقی، آماده هرگونه همکاری با افغانستان است.
او افزوده، بعد از هماهنگیها از طریق مجاری دیپلماتیک، شورای دولت فرانسه از حقوقدانان افغانستان دعوت خواهد کرد که به فرانسه بیایند و از نزدیک فعالیتهای قاضیها و حقوق دانان فرانسوی را در عرصه قانونگذاری و محاکم اداری ببینند. او همچنین گفت که شورای دولت فرانسه میتواند مختصصین و مشاورین خود را به افغانستان بفرستد تا با ادارات افغانستان از نزدیک کار کند.
معاون رئیس جمهور از اعلام همکاری شورای دولت فرانسه در زمینه حقوقی و قضایی با دولت افغانستان تشکر کرد و به سفیر افغانستان در فرانسه دستور داد که این مسئله را پیگیری کند تا زمینه این همکاری فراهم شود.
بعد از سقوط حکومت طالبان در سال 2001 میلادی، فرانسه نیز در کنار سایر کشورهای اروپایی یکی از همکاران اصلی افغانستان به شمار میرود. مرکز فرهنگی فرانسه در افغانستان، یکی از مهمترین مراکز فرهنگی در کشور بوده و هنرمندان و فرهنگیان کشور حمایت کرده است. این مرکز همچنین زمینه نمایش آثار هنری هنرمندان افغانستان و برگزاری ورکشاپهای آموزشی در بخش های هنری را فراهم کرده است.