صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقال اولین محموله از طریق چاربهار به افغانستان

انتقال اولین محموله از طریق چاربهار به افغانستان

افغانستانما: مقامات حکومت افغانستان و هند اعلام کردهاند که محمولهای از کمکهای هند به افغانستان برای اولین از طریق بندر چابهار ایران انتقال خواهد یافت.
صلاحالدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان و سوشما سوراج وزیر امور خارجه هند، دیروز یکشنبه، 7 عقرب، در یک کنفرانس ویدیویی مشترک آغاز انتقال کمکهای هند به افغانستان را از طریق بندر چابهار اعلام کردند.
وزاری خارجه دو کشور انتقال اولین محموله از طریق بندر چابهار را یک"نقطه عطف" و فرصت" جدید" دانستند و گفتند که از طریق این بندر تجارت بین سه کشور افغانستان، ایران و هند و کشورهای منطقه توسعه خواهد یافت.
اولین محمولهای که از طریق  بندر چابهار به افغانستان منتقل میشود، 1500 تن گندوم از کمکهای جمهوری هند خواهد بود.
هند در سال 2002 وعدهی کمک 1.1 میلیون تن گندوم را به افغانستان داده بود، بر اساس اطلاعات وزارت امور خارجه افغانستان 711 تن گندم از این مقدار، در سالهای گذشته به افغانستان منتقل شده و متباقی آن از طریق بندر چابهار منتقل خواهد شد.
موافقتنامه سه جانبه توسعه بندر چابهار در ماه می سال 2016 در جریان سفر رئیس جمهور غنی و نخست وزیر هند به ایران، امضا شد.
موافقتنامه سه جانبه تجارتی و ترانزیتی چابهار در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ توسط تیمهای فنی مرکب از هیاتهای امور اقتصادی، متخصصان حقوقی و کارشناسان فنی سه کشور تهیه شده است. بر اساس این موافقتنامه، هند کالاهای تجارتی خود را از طریق بندر چابهار به افغانستان و کشورهای آسیای میانه انتقال میدهد و همچنین این کشورها میتواند به بازار هند دسترسی داشته باشد.
مقامات حکومت افغانستان پیش از این گفتهاند که انتقال کالا از طریق بندر چابهار، نسبت به انتقال آن از طریق بندر کراچی پاکستان و بندرعباس ایران، ارزانتر تمام میشود. چابهار نسبت به این بنادر به ترتیب 90 و 700 کیلومتر نزدیک تر به مرکز افغانستان است.
مقامات همچنین گفتهاند که، هزینه وارد کردن هر کانتینر مال براى تاجران از طریق بندر چابهار، ۵٠٠ تا ١٠٠٠ دالر کمتر از بنادری خواهد بود که اکنون کالا از طریق آنها وارد افغانستان می شود.
انتقال کالاهای تجارتی تاجران افغانستان از طریق بندر چابهار همچنین میتواند افغانستان را از وابستگی به بندرها و مرزهای پاکستان نجات دهد. اکنون تاجران کشور برای انتقال کالاهای تجارتی خود از طریق بندر کراچی پاکستان و همچنین از مزرهای پاکستان، با مشکلات فراوان مواجه هستند و تنشهای سیاسی بین افغانستان و هند سایه سنگین بر تجارت بین دو کشور گذاشته است.