صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات: الکترونیکی شدن انتخابات آینده ناممکن است

کمیسیون انتخابات:  الکترونیکی شدن انتخابات آینده ناممکن است

کمیسیون مستقل انتخابات روند الکترونیکی شدن انتخابات آینده را ناممکن خوانده و گفته است که رایدهی و شمارش آرا به دلیل نبود سیستم انترنت و دیگر «ملحوظات» ناممکن است.
بر اساس گزارش رادیو آزادی، مسوولان کمیسیون انتخابات گفته اند که آنان تنها توانایی شناسایی رایدهندگان در انتخابات آینده را دارند؛ اما رایدهی و شمارش آرا از این طریق در انتخابات پیشرو امکان ندارد. این در حالی است که این کمیسیون چندی پیش خبر داده بود که انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالیها را با استفاده از تکنالوژی برگزار خواهند کرد.
نجیبالله احمدزی گفته است که 13کمپنی به خاطر الکترونیک ساختن روند انتخابات آینده به آنان تعهد سپرده بودند، اما تنها یکی از این کمپنیها به آنان اسنادش را سپرده است که این اسناد، مطابق معیارهای انتخابات نیست.  او افزوده است: «گزارش نهایی را که تیم تخنیکی برای ما سپرد در آن واضح نوشته شده است که در شرایط کنونی تنها شناسایی رایدهندگان توسط تکنالوژی ممکن است؛ اما رایدهی و یا شمارش در شرایط کنونی به دلیل عدم سیستم انترنت و برخی ملحوظات دیگر در افغانستان ناممکن است.»
او همچنان گفته است که مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات روی چند طرح بدیل برای برگزاری انتخابات کار میکند و مشورهها را با حکومت و نهادهای مدنی آغاز کرده است. کمسیون انتخابات چندی پیش، تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالیها را مشخص کرد. قرار است در 16سرطان سال آینده انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالیها برگزار شود.
این در حالی است که بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از کمیسیون انتخابات انتقاد کرده میگوید که تصمیم استفاده از تکنالوژی در انتخابات آینده یک تصمیم «خیالی و بدون برنامه ریزی» بود. یوسف راشد رئیس اجراییه فیفا می گوید که کمیسیون انتخابات تصمیم درست نگرفتند و شش ماه وقت مردم را ضایع کردند و باعث به تعویق انداختند انتخابات شدند.