صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله خواستار رسیدگی نهادهای مسئول به خواست‌های مردم شد

عبدالله خواستار رسیدگی نهادهای مسئول به خواست‌های مردم شد

افغانستانما: عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در نشست شورای وزیران از نهادهای مسوول حکومتی خواستار رسیدگی به خواستهای مردم ولایتهای لغمان، غور و پکتیا شد.
پیش از این، آقای عبدالله در جریان سفرهای ولایتی اش به باشندگان ولایتهای لغمان، غور و پکتیا وعده کرده بود که به خواستهای آنان رسیدگی خواهد کرد.
رئیس اجرائیه دیروز دوشنبه 8 عقرب، در جلسه شورای وزیران به خواستهای عمده این سه ولایت اشاره کرد و به ارگان های ذیربط هدایت داد تا به خواستهای اساسی این سه ولایت رسیدگی صورت گیرد. باشندگان ولایت لغمان خواسته بودند تا دسترسی مردم به آب آشامیدنی و قیرریزی بخشی از سرک در شهر مهترلام در اولویت قرار گیرد. همچنین باشندگان ولایتهای غور خواستار دسترسی به آب آشامیدنی، برق آفتابی شده بودند و باشندگان ولایت پکیتا خواهان تجهیز و بهبود خدمات صحی شفاخانه ملکی این ولایت شده بودند.
بیش از سه سال از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد، اما تا کنون اکثر وعدههای رهبران حکومت به مردم عملی نشده است. رئیس اجرائیه گفته است که در ولایت غور اقدامهای لازم برای بازسازی صورت نگرفته و به همین دلیل، نیازمندی و مشکلات مردم بیشتر است. او تاکید کرد که حکومت وحدت ملی « براساس اصل انکشاف متوازن» به ولایتهای محروم تمرکز بیشتری دارد.

گفته میشود که پروژههای انکشافی در ولایتهای دور دست و محروم، کمتر تبطیق شده است و توجهی از سوی مسوولان ذیربط صورت نگرفته است.