صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا هلی‌کوپترهایش را از پاکستان پس گرفته ‌است

آمریکا هلی‌کوپترهایش را از پاکستان پس گرفته ‌است

رسانههای پاکستانی گزارش داده که آمریکا هلیکوپترهایی را که برای نظارت بر نوار مرزی پاکستان و افغانستان به پاکستان داده بود، پس گرفته است.
بی بی سی از قول رسانههای پاکستانی گزارش داده که، اسلامآباد روز دوشنبه، هشتم عقرب، پنج هلیکوپتر باقی مانده از ۹ هلیکوپتر آمریکایی را دوباره به واشنگتن سپرده است.  این هلیکوپترها در سال ۲۰۰۲ میلادی به پاکستان سپرده شده بود.  دولت و ارتش پاکستان درباره برگرداندن این هلیکوپترها ابراز نظری نکردهاند.
به گزارش رسانههای پاکستانی قرار بود این پنج هلیکوپتر دیروز به آمریکا برسد. چهار هلیکوپتر دیگر، ۱۵ روز پیش تسلیم آمریکا شده بود.
گفته میشود این هلیکوپترها در اختیار وزارت داخله پاکستان بود که علاوه بر نظارت بر نوار مرزی افغانستان و پاکستان در فعالیتهای مبازره با قاچاق مواد مخدر نیز از آنها استفاده میکرد.
پس گرفتن هلیکوپترها، آخرین نشانه تیرگی روابط میان واشنگتن و اسلام آباد است. روابط آمریکا و پاکستان در این اواخر و به ویژه پس از اعلام راهبرد جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا سرد شده است. آمریکا، پاکستان را متهم کرده که علیه گروههای شورشی که در خاک پاکستان فعالند و به نیروهای آمریکایی و افغان در خاک افغانستان حمله میکنند، اقدامهای لازم را انجام نمیدهد. پاکستان این ادعا را رد کرده است.
تنش میان واشنگتن و اسلامآباد باعث شد که چند روز پیش از رکس تیلرسون، وزیرخارجه آمریکا در اسلام آباد به سردی استقبال شود. آقای تیلرسون هم خلاف دیپلماسی پاکستان با سه مقام ارشد این کشور، نخست وزیر، وزیر امور خارجه و فرمانده ارتش به گونه مشترک دیدار کرد. قبلا گفته شده بود که آقای تیلرسون با این سه مقام جداگانه دیدارخواهد کرد.
ناوگان هوایی پاکستان مجهز به هواپیماها و هلیکوپترهای روسی و آمریکایی است. پاکستان در این اواخر تلاش کرده که اتکای خود به نیروی هوایی مجهز به وسایل آمریکایی را کمتر کند. به همین خاطر مقامات این کشور سفرهایی به چین، روسیه و ترکیه داشتهاند. نخستوزیر پاکستان ۲۲ اکتوبر در سفرش به ترکیه حتی با هلیکوپتر نوع T -۱۲۹ ساخت آن کشور گشت آزمایشی زد و گفت که کشورش چگونگی قرارداد برای خرید این هلیکوپتر را ارزیابی خواهد کرد.
تا کنون مقامهای پاکستان درباره پس دادن این هلیکوپترها واکنشی نداشتهاند، اما شمارزیادی در پاکستان به این باورند که این آخرین فشارهای واشنگتن بر اسلام آباد در راستای اجرای استراتژی جدید آمریکا برای جنوب آسیا خواهد بود.