صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس سنا: مجلس نمایندگان خلاف تعهد و خواست ملت عمل کرده است

مجلس سنا: مجلس نمایندگان خلاف تعهد و خواست ملت عمل کرده است

مجلس سنا، از تصمیم مجلس نمایندگان در پیوند به رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد تعدیل برخی مواد قانون ثبت احوال و نفوس، انتقاد می کند و می گوید که مجلس نمایندگان ، خلاف تعهد و خواست ملت عمل کرده است.
مجلس نمایندگان روز دوشنبه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تعدیل برخی مواد قانون ثبت احوال و نفوس را با اکثریت آرای اعضای حاضر در مجلس  رد کرد.
وزارت عدليه درماه حمل ۱۳۹۲، مسودۀ قانون ثبت احوال و نفوس را در٧ فصل و ٣٩ ماده، براى تصويب به مجلس نمایندگان تقديم کرد و مجلس نمایندگان در خلال یک ماه، تمامی ماده های اختلافی این طرح را تصویب نمود.
اما بعد از توشیح این قانون از سوی رییس جمهور در میزان ۱۳۹۳، اعتراضات گسترده در نقاط مختلف کشور صورت گرفت و اعتراض کنندگان، خواستار درج کلمه "ملیت" و "ملت" در تذکره الکترونیکی شدند.
به دنبال اعتراضات؛ طرح تعديل ماده ششم قانون ثبت احوال و نفوس، درمورد توزيع تذكره هاى برقى در دوازدهم ماه حوت سال گذشته، از سوی رييس جمهور طی فرمان تقنينی توشيح شد.
به اساس اين فرمان، روى تذکره هاى برقى برعلاوۀ  کلمۀ ملت (افغان)، مليت افراد (پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و...) نيز نوشته مى شود. دیروز در نشست عمومی مجلس سنا، روی این موضوع بحث شد.
به گزارش پژواک، زلمی زابلی نمایندۀ مردم زابل درمجلس سنا، با اشاره به رد فرمان تقنینی از سوی مجلس نمایندگان گفت: "مجلس نمایندگان خلاف توقع و تعهد قبلی این مجلس ، با حکومت عمل کرده است، ما همه افغان هستیم وبه اساس ماده چهارم قانون اساسی؛ کسانی که در افغانستان زندگی می کنند، به آنها افغان اطلاق می شود."
او افزود که مجلس نمایندگان ، به اعتراضات و خواست هاى مردم که در سه سال گذشته، باعث عدم توزیع تذکره های برقی شد؛ هیچ توجه نکرده است.
محمد حسن هوتک عضو دیگر این مجلس  نیز براين تصميم مجلس نمایندگان انتقاد کرد و گفت کسانی که در افغانستان زندگی می کنند و قانون اساسی را می پذیرند، باید با درج کلمه افغان در تذکرۀ تابعيت، نباید مخالفت نماید.
او گفت که حکومت در تفاهم با شورای ملی، به منظور ختم بحران در روند توزیع تذکره های برقی، فرمانى را صادر کرد که نباید این فرمان رد می شد.
شماری از اعضای دیگر این مجلس  نیز بر رد این فرمان ازسوى مجلس نمایندگان ، انتقاد کردند.
فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا نیز درصحبت هایش گفت که درپى اعتراضات در سرتاسر کشور، حکومت در تفاهم با شورای ملی به خصوص مجلس نمایندگان ، فرمان تقنینی را در مورد تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس صادر کرد که نباید آن رد می شد. او افزود که مجلس نمایندگان ، خلاف تعهد قبلی و خواست مردم عمل کرده است.
به گفته موصوف، مجلس سنا به منظور ختم بحران در راستای توزیع تذکره های برقی، فرمان یاد شده را تایید خواهد کرد .
قابل ذکر است، در صورتی که این فرمان از سوی مجلس سنا تایید شود، موضوع به کمیسیون مختلط محول می شود.