صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزودن 200 میگاوات به شبکه برق کابل در زمستان سال جاری

افزودن 200 میگاوات  به شبکه برق کابل در زمستان سال جاری

افغانستان ما: شرکت برشنا میگوید که با راه اندازی دو نیروگاه با ظرفیت 140 میگاوات در ترهخیل و شمالشرق کابل، وارد کردن 50 میگاوات برق از ازبکستان و با 10 میگاوات برق صرفه جویی شده؛ نزدیک به 200 میگاوات برق در زمستان آینده به شبکه برق کابل افزوده میشود.
امان الله غالب رئیس عمومی شرکت برشنا روز سهشنبه، 9 عقرب، در هفتمین نشست سالانه رئیسان و آمران شرکت برشنا در کابل گفت که "ما برای اولین بار پس از هفت سال در زمستان سال جاری ۱۴۰ میگاوات برق را از شبکه دیزل جنراتور ترهخیل کابل تولید میکنیم تا باشد برق پایدار را در زمستان سال جاری برای شهروندان پیشکش کنیم".
آقای غالب اضافه کرد که قرارداد وارد کردن 50 میگاوات از ازبکستان نیز امضاء شده و قرار است در زمستان آینده وارد شبکه برق کابل شود. به گفته وی، 10 میگاوات برق دیگر از صرفه جوییهایی که صورت گرفته به شهروندان خواهد رسید.
رئیس عمومی شرکت برشنا همچنین گفت که "شفافیت سر لوح اصول کاری ما بوده و باعث بهبود سیستم برقرسانی در کشور میشود".
شرکت برشنا هر چند نگفت که در زمستان سال آینده بار دیگر شهروندان کابل، باید بیبرقی را تحمل کنند یا خیر؛ اما اظهار امیدواری کرد که با افزودن حدود 200 میگاوات برق به شبکه برق کابل تا حدودی از کمبود برق جلوگیری شود.
این در حالی است که مسوولان شرکت برشنا سال گذشته همواره میگفتند که آنان با کمبود ۱۸۰ میگاوات برق مواجهاند و در صورت دسترسی، پرچویها کاهش پیدا میکند.
گفتنی است که همه ساله با فرارسیدن فصل سرما و افزایش مصرف برق، در برخی از نقاط شهرکابل پرچوی/قطعی برق تا 50 درصد در شبانهروز میرسد.
اکنون باید منتظر ماند و دید که در زمستان سال جاری با توجه به وعدهی رئیس عمومی شرکت برشنا، شهروندان کابلی بار دیگر با کمبود برق مواجه خواهند شد یا خیر؟
از سوی دیگر، عبدالوکیل ناصری، رئیس عملیاتی شرکت برشنا میگوید که "ما باید تا دو سال آینده حدود 600 میگاوات برق تولید کنیم، وگرنه با کمبود جدی برق در شهر کابل مواجه خواهیم شد."
دولت پیش از این اعلام کرده بود که مراحل تدارکاتی و زیربنایی برخی از پروژههای تولید برق را روی دست دارد اما به صورت دقیق زمان بهره برداری آن مشخص نیست.
ناامنی اصلیترین چالش فراروی روشنایی
شرکت برشنا میگوید ناامنی در برخی از ولایتهای کشور باعث میشود که روند برق رسانی با کُندی پیش برود و ضربههای سنگین مالی نیز به شرکت برشنا زده شود.
خالد استانکزی، رئیس تجارتی شرکت برشنا در این نشست گفت که ناامنی علاوه بر خسارت وارد کردن به سیستمهای شبکه برق؛ باعث افزایش ضایعات برق نیز میشود. آقای استانکزی اضافه کرد، ناامنی در ولایتهای هلمند، کندز، بغلان و هرات باعث شده که این شرکت نتواند عواید خود را از مشترکان جمعآوری کند.
او اظهار کرد که شرکت برشنا یک شرکت تجارتی است و با پولی که از عواید برق جمعآوری میکند، دوباره اقدام به خرید برق میکند اما با افزایش ضایعات، توان خرید برق کاهش مییابد.
امانالله غالب، رئیس عمومی شرکت برشنا نیز میگوید که ناامنی باعث ضایعات حدود 15 درصد برق عبوری در ولایتهای ذکر شده میشود.
مسئولان شرکت برشنا میگویند که سالانه حدود 300 میلیون دالر از کشورهای همسایه برق خریداری میکند. گفتنی است که در مسیر عبوری برق از ولایتهای ناامن، شورشیان و زورمندان محلی از برق استفاده میکنند ولی پول صرفیه آن را نمیپردازند. تاکنون دولت و شرکت برشنا نتوانستهاند اقدامی انجام دهند.
از سوی دیگر، برخی از زورمندان و ادارههای دولتی در کلانشهرها نیز پول صرفیه برق خود را نمیپردازند که شرکت برشنا، بیش از 10 میلیارد افغانی طلبکار است.
مسئولان شرکت برشنا میگویند که 50 درصد بدهکاران، ادارههای دولتی هستند.
رئیس عمومی شرکت برشنا گفت که وزارت مالیه متعهد شده است که بدهکاری ادارههای دولتی را از بودجه آنان کسر کند و سوی دیگر بدهکارانی که بیش از یکسال صرفیه برق خود را پرداخت نکردهاند به دستور رئیس جمهوری ممنوع الخروج شدهاند.
محمد آقا کوهستانی معین مالی وزارت مالیه که در این نشست حضور داشت از کارکردهای شرکت برشنا را ناکافی خواند و گفت که با بودجهای که در اختیار دارد باید بیشتر از این فعالیت کند.
آقای کوهستانی افزود که هماکنون شرکت برشنا حدود 1.5 میلیون مشترک دارد که با توجه به بودجه 35 میلیاردی این مقدار مشترک بسیار کم است.
شرکت برشنا میگوید که این شرکت روزانه 250 پایه توزیع میکند و قرار است تا سال آینده چهار ولایت دیگر به شبکه برق سراسری وصل شود. اکنون بین 15 تا 18 ولایت به برق سراسری دسترسی دارد.
علی رضا احمدی