صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در انفجار وزیر اکبرخان 12 کارمند اداره ارگان‌های محلی کشته و زخمی شده است

در انفجار وزیر اکبرخان 12 کارمند اداره ارگان‌های محلی کشته و زخمی شده است

افغانستانما: اداره مستقل ارگانهای محل میگوید که در انفجار انتحاری روز سه شنبه در سرک 14 وزیر اکبرخان، چهار کارمند این اداره کشته شدند و 8 تن دیگر نیز زخمی شدهاند.
منیره یوسفزاده سخنگوی اداره ارگانهای محلی دیروز چهارشنبه، 10عقرب، به رسانهها گفت این انفجار زمانی اتفاق افتاد که کارمندان اداره این اداره دفتر را ترک کرده و بسوی خانههای شان روان بودند. او افزود، از میان زخمیها، وضعیت صحی چهار تن آنان وخیم است.
سخنگوی اداره ارگان های محل می گوید که در میان زخمی شدگان معاون والی ولایت تخار نیز است. همچنین یکی از افرادی که در این حمله کشته شده است، جوان تحصیل کردهای بود که سند ماستری اش را از کشور هندوستان به دست آورده بود.
عصر روز سه شنبه، 9عقرب، یک تروریست خودش را در سرک چهاردهم وزیر اکبرخان در مقابل ریاست روابط بین المللی وزارت دفاع منفجر کرد. در این رویداد بیش از 5 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شده است.
وزارت دفاع در یک اعلامیه مطبوعاتی گفت که به کارمندان ریاست روابط بینالمللی این وزارت آسیبی نرسیده است و احتمالا انتحار کننده پیاده وارد این منطقه شده است.
این انفجار با واکنشهای زیادی مواجه شد. مقامات حکومت وحدتملی آن را محکوم کردند و رئیس جمهور به نهادهای امنیتی دستور داد که در مورد چگونگی ورود انتحار کننده تحقیق کنند.