صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور غنی: نقـشه راه صلح با پاکـستان ایجاد شود

رئیس جمهور غنی: نقـشه راه صلح با پاکـستان ایجاد شود

رئیس جمهور غنی در دیدار با کمیشنر عالی بریتانیا برای پاکستان یکبار دیگر به صلح با پاکستان تاکید کرده و گفته است که برای صلح با پاکستان باید یک "نقشه راه" منظم، با تشخیص"هدفها" و "اقدامات" معین ایجاد شود.
آقای غنی با « توماس دریو» کمیشنرعالی بریتا برای پاکستان دیروز چهارشنبه، 10 عقرب، در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده است.
آنها در این دیدار روی وضعیت منطقه، روابط افغانستان و پاکستان و صلح و ثبات بحث و گفتگو کردهاند. آقای غنی گفته است که افغانستان برای صلح با پاکستان و ایجاد یک نقشه راه در این زمینه، آماده هرگونه همکاری است. او افزوده که باید روابط کشورهای منطقه قابل پیش بینی، مثبت و پایدار باشد.
بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، کمیشنر عالی بریتانیا در این دیدار گفته است که فرصت ایجاد شده بعد از اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، قابل درک است و باید از آن با "تدبیر" استفاده شود. او افزوده که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه، باید هر بخش، بحثهای همه جانبه صورت گیرد. رئیس جمهور غنی نیز گفته است که استراتژی آمریکا واقعا فرصت مناسبی را ایجاد کرده و باید از آن استفاده هدفمند صورت گیرد.
کمیشنر عالی بریتانیا برای پاکستان وعده داده است که تلاش میکند تا از فرصت ایجاد شده برای رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان و منطقه، بیشترین استفاده صورت گیرد. رئیس جمهور تا کنون بارها به صلح با پاکستان تاکید کرده است. او میگوید که افغانستان و پاکستان برای حل تنشهای سیاسی، باید گفتگوهای دولت با دولت را آغاز کند.
آقای غنی همچنین در سال 1394 در یک سفر به شهر قندهار گفته بود که برای رسیدن به صلح در افغانستان، باید نخست دولت افغانستان با دولت پاکستان صلح کند.
مقامات حکومت افغانستان بارها گفتهاند که پاکستان در یک جنگ اعلام نشده با افغانستان قرار دارند و برای برهم زدن امنیت و ثبات افغانستان، از گروههای تروریستی حمایت میکند.
یکی از برجسته ترین موارد، بعد از حمله مرگبار چهار راهی زنبق در کابل بود. ریاست عمومی امنیتملی اعلام کرد که این حمله در پاکستان و با همکاری سازمان استخباراتی پاکستان( ISI ) طراحی شده و توسط شبکه حقانی که از حمایت استخبارات پاکستان برخوردار است، اجرا شده است. اما پاکستان همواره این ادعا ها را رد کرده است.