صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صیاد: طرح‌های را جهت تدویر هر چه بهتر انتخابات بدست آورده‌ایم

صیاد: طرح‌های را جهت تدویر هر چه بهتر انتخابات بدست آورده‌ایم

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در ادامه تلاشهایش برای برگزاری انتخابات، نشستهای خود با نمایندگان احزاب سیاسی، جوامع مدنی، ناظران انتخاباتی و بزرگان قومی را آغاز کرده است.
بر اساس گزارش رادیو آزادی، کمیشنر و سخنگوی این کمسیون گفت که در این نشستهای مشورتی طرحهای را جهت تدویر هر چه بهتر انتخابات به دست آوردهاند.
گلاجان عبدالبدیع صیاد میگوید، کمیسیون مستقل انتخابات پروسۀ تدویر انتخابات را چون یک امانت ملی به پیش میبرد و به هیچکس اجازه نمیدهد که در کار این کمیسیون مداخله کند.
این در حالیست که برخی از ناظران انتخاباتی، فعالان مدنی و احزاب سیاسی کارکرد کمیسیون انتخابات را زیر پرسش بردهاند. آنها اعضای این کمیسیون را به دستورگیری از حکومت و نداشتن تجربه و تخصص کاری متهم میکنند.
عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان در جریان بازدید اخیر خود از هرات خواهان منحل ساختن کمیسیون مستقل انتخابات شد.  ولسی جرگه هم گفته است که ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات برایش قابل پذیرش نیست.
اما کمیشنر کمیسیون انتخابات در پاسخ به این انتقاد ها میگوید که اگر جریانهای سیاسی کدام طرح سازندۀ برای شفافیت انتخابات داشته باشند آنرا با کمیسیون شریک سازند. اما این کمیسون را چون مدیریت تخنیکی انتخابات را به مثابۀ یک امانت ملی به پیش میبرد نباید در اختلافات و رقابتهای سیاسی خود با حکومت دخیل سازند.
وی گفت:  " کمیسیون یک ادارۀ مستقل و یک نهاد مردمی است. امانت مردم را به پیش میبرد. مسئولیت مدیریت تخنیکی انتخابات را به دوش دارد. پس کمیسیون استقلالیت خود را حفظ میکند و به هیچکس خواه حکومت باشد، احزاب سیاسی و یا اطراف دیگر اگر بالای کمیسیون جهت استفاده جویی فشار وارد میکنند، به هیچکسی ما این حق را نمیدهیم و به آنها اجازه داده نمیشود."
گلاجان عبدالبدیع صیاد، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به این سؤال که ادامه جنجال تذکرههای الیکترونیکی روی شفافیت انتخابات آینده چه تأثیر خواهد داشت گفت که ثبت نام افراد واجد شرایط رأیدهی به توزیع تذکرهها مرتبط نیست. او میگوید که افراد واجد شرایط رأیدهی برای جلوگیری از تقلب، با استفاده از تکنالوژی به شکل بایومیتریک ثبت نام میشوند.
وی گفت: " فقط ما همان اشخاص را با استفاده از تکنالوژی به شکل بایومیتریک ثبت نام میکنیم که آنها واجد شرایط هستند و حق رأیدهی دارند اما تذکرۀ الیکترونیکی برای تمام اتباع افغانستان و یک پروسۀ ملی است که با پروسۀ ما هیچ ربط ندارد." در حالیکه به انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالیهای افغانستان هشت ماه باقی مانده و مرحله ارزیابی و بازنگری مراکز رأیدهی در ۳۴ ولایت نیز به پایان رسیدهاست، نارساییهای امنیتی باز هم یک نگرانی عمده در انتخابات آینده تلقی میشود.
سیگار، (ادارۀ سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان) در گزارش اخیر خود گفته است که از جمله ۴۰۷ ولسوالی افغانستان ۱۳ فیصد آن زیر تسلط یا به شکلی تحت نفوذ شورشیان بوده است.