صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر بریتانیا در کابل: طالبان رویای پیروزی از راه جنگ را فراموش کنند

سفیر بریتانیا در کابل: طالبان رویای پیروزی از راه جنگ را فراموش کنند

سفیر بریتانیا در افغانستان میگوید که طالبان باید فراموش کنند که میتوانند از طریق جنگ در افغانستان پیروز شوند. نیکلاس کی در گفتوگوی ویژه با بیبیسی در کابل گفت که بریتانیا از استراتژی جدید آمریکا در افغانستان حمایت میکند و پیام این استراتژی برای طالبان روشن است که آنها نمیتوانند با ادامه جنگ نقشی در آینده سیاسی افغانستان داشته باشند.
آقای کی افزود: "حالا تشخیص این موضوع باید طالبان را به این فکر وا دارد که اگر هدفی برای این افغانستان دارند، اگر میخواهند دیدگاهشان در مورد اداره این کشور شنیده شود، اگر آجندای (برنامه) سیاسی و ایدیولوژیکی برای افغانستان دارند و فکر میکنند که لازم است این آجندا برای افغانستان مدنظر باشد، باید به یک روند سیاسی و جستجوی یک راه حل سیاسی با دیگر افغانها تن دهند. آنها به هیچ صورت نمیتوانند از طریق نظامی به این هدف برسند."
سفیر بریتانیا همچنین گفت که کشورش از پاکستان میخواهد تا مانع پناه گرفتن شورشیان و تروریستان در خاک این کشور و عبور آنها به جانب افغانستان شود.
او گفت: "پاکستان واقعا میتواند از طریق کاهش پناهگاههای شورشیان و توقف عبور و مرور تروریستها از مرز، نقش عمده در تامین صلح پایدار در افغانستان داشته باشد. به نظرم دیدار اخیر ژنرال بجوا (رئیس ستاد نیروهای پاکستان) از افغانستان امیدهای را برای بهبود روابط دو کشور به وجود آورده."
سفیر بریتانیا در افغانستان همچنین در مورد تصمیم پاکستان برای حصارکشی مرز این کشور با افغانستان گفت که پاکستان حق دارد در مورد مدیریت مرزهایش به شیوه که خودش میخواهد تصمیم بگیرد.
او گفت: "شخصا فکر می کنم که دلایلی هم وجود دارد که در مورد موثر بودن حصارکشی مرزی تردید داشت، زیرا این مرز خیلی طولانی است. اما باید درک کنیم که پاکستان هم نگران است که تروریستانی از خاک افغانستان احتمالا از طریق همین مرز وارد خاکش میشود. بنا به سود هر دو جانب است که این مرز را از نظر نظامی به خوبی مدیریت کنند."
سفیر بریتانیا در مورد اینکه افغانستان خط دیورند را به عنوان مرز میان خود و پاکستان به رسمیت نمیشناسد، گفت که خط دیورند از نظر جامعه بینالمللی مرز رسمی میان دو کشور است.
نیکلاس کی از احتمال گسترش حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت راه مقابله با داعش متحد شدن مردم افغانستان در برابر آنها و همکاری منطقه و جامعه جهانی با افغانستان است.
او گفت: "آنهایی که با گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بیعت کردهاند، در افغانستان حضور دارند و این نگرانی جدی وجود دارد که این حضور گسترش یابد. به نظرم داعش دشمن همه است. داعش دشمن مردم افغانستان و بسیاری از کشورهای همسایه افغانستان است. داعش تلاش دارد که نفاق و نفرت فرقهای را میان افغانها دامن بزند. آنها مسلمانان بیگناه را در افغانستان هدف قرار میدهند و این غیرقابل قبول است."
سفیر بریتانیا گفت که کشورش متعهد به ادامه کمک به دولت افغانستان است و معتقد است که دولت وحدت ملی برنامههای اصلاحی جدی را برای برخورد با فساد در نهادهای نظامی و غیرنظامی روی دست دارد.