صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاجیکستان و ترکمنستان خواستار تامین ثبات در افغانستان شدند

تاجیکستان و ترکمنستان خواستار تامین ثبات در افغانستان شدند

رؤسای جمهور تاجیکستان و ترکمنستان خواستار استقرار ثبات در افغانستان شدند و آن را برای تامین ثبات در منطقه مهم دانستند. رهبران دو کشور در جریان سفر رسمی قربانقلی بردی محمدف رئیس جمهور ترکمنستان به تاجیکستان علاوه بر امضای 13 سند همکاری و ارتقای روابط دو کشور به سطح" شریک استراتژیک" یک بیانیه مشترک نیز صادر کردند.
بر اساس گزارش بی بی سی، بیانیه مشترک رهبران دو کشور حاکی است که هردو رهبر خواستار استقرار هرچه زودتر ثبات در افغانستان شده و این امر را برای اجرای طرحهای بزرگ منطقه ای در زمینه های ترانزیتی، انرژی و ارتباطات مهم خواندهاند.
در این بیانیه آمده است: "هردو جانب تاکید کردند که استقرار هرچه زودتر وضع سیاسی و برقرار سازی اجتماعی و اقتصادی افغانستان برای تامین امنیت و ثبات در منطقه خیلی مهم می باشد. آنها اهمیت اجرای طرحهای منطقهای و بینالمللی را که به رشد استوار این کشورها کمک میکنند، ذکر نمودند."
از مهمترین طرحهای منطقه ای بین دو کشور که افغانستان هم مستقیما در آن دخیل است، طرح ساختمان راه آهن تاجیکستان-افغانستان- ترکمنستان است که با چالشهای امنیتی در شمال افغانستان روبروست. تا حال فقط ۸۵ کیلومتر از این راه در قلمرو ترکمنستان ساخته و در اواخر سال ۲۰۱۶ افتتاح شده است.
درازی این راه آهن در مجموع ۶۳۵ کیلومتر و هزینه اجرای این طرح بیش از دو میلیارد دالر ارزیابی شده است. بخش تاجیکستانی این راه ۱۶۰ کیلومتر فاصله و حدود ۲۴۰ میلیون دالر هزینه دارد. اجرای این طرح بویژه برای تاجیکستان به منظور دور زدن یا رهایی از وابستگی از راهآاهن ازبکستان مهم ارزیابی می شود.
آقایان امامعلی رحمان و قربان قلی بردی محمدف همچنین بر ضرورت گسترش همکاریهای دوجانبه در مبارزه با تهدیدهای فراملی، مانند تروریسم، جرایم سازمان یافته و تولید و قاچاق مواد مخدر تاکید کرده اند.
تاجیکستان و ترکمنستان دو جمهوری سابق شوروی در آسیای میانه با مشترکات تاریخی و فرهنگی دیرینه ای هستند که طی بیش از دو دهه بعد از استقلال از شوروی هم روابط حسنهای داشتهاند.
تاجیکستان کشوری کوهستانی با ذخایر آبی فراوان و ترکمنستان سرزمینی بیابانی با ذخایر هنگفت گاز است.
مقامهای تاجیکستان و ترکمنستان در جریان دیدار آقای بردی محمدف در کنار عقد توافقات تجاری و علمی و فرهنگی دیگر، همچنین شهرهای دوشنبه وعشقآباد، پایتختهای دو کشور را "برادرشهر" (خواهر شهر) اعلام کرده اند.