صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والی غزنی: تهدیدات امنیتی در غزنی مهار شده و مخالفان در حال فرار هستند

والی غزنی: تهدیدات امنیتی در غزنی مهار شده و مخالفان در حال فرار هستند

افغانستانما: عبدالکریم متین، والی غزنی گفته است که در حال حاضر، تمامی تهدیدات امنیتی در سرتاسر این ولایت مهار شده است. براساس خبرنامهای که دفتر رسانههای ولایت غزنی به رسانهها فرستاده، والی غزنی این سخن را روز جمعه، دوازدهم عقرب، حین بازدید از کمربندهای امنیتی غرب، شمال و شرق شهر غزنی در حضور مسوولان امنیتی آن ولایت بیان کرده است.
در خبرنامه آمده که فرمانده قول اردوی 203 تندر در زون جنوب شرق، فرمانده پولیس زون 303 سپین غر، فرمانده پولیس و رییس امنیت ملی غزنی نیز حضور داشتهاند و والی غزنی بار دیگر تأکید کرده که تهدیدات امنیتی در مرکز و ولسوالیهای این ولایت مهار شده است.
والی غزنی گفته: «دشمن در هر گوشه و کنار غزنی با شکست مواجه شده و فعلا در حال فرار هستند،  قطعات تازه نفس در هر گوشه غزنی جابجا شده و به مردم اطمینان میدهیم که هیچ تشویش نداشته باشند.»
والی غزنی با مسوولان امنیتی آن ولایت، به هدف شناسایی مشکلات امنیتی و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از تحرکات و حملههای تهاجمی مخالفان مسلح دولت بر پاسگاههای پولیس، از کمربندهای امنیتی حومه شهر غزنی دیدن کرده است.
خبرنامه به نقل از تورن جنرال شعورگل، فرمانده قول اردوی 203 تندر در جنوب شرق کشور نیز نوشته است: «قطعات منتظره اردوی ملی در مناطق مختلف مرکز و ولسوالیهای غزنی به منظور حمایت از نیروهای مقیم در نقاط مختلف جابجا شدهاند. این مسوول امنتی گفته که به وضعیت امنیتی غزنی بهبود آمده است.
غزنی از ولایتهای ناامن در مرکز کشور است که در ماههای اخیر شاهد تحرکات و حملههای تهاجمی و گاهاً گروهی طالبان بر مراکز نظامی بوده است.
به همین دلیل، فرماندهان زون ۳۰۳ سپین غر و قول اردوی ۲۰۳ تندر، از چند هفته به این طرف جهت رسیدگی به مشکلات و نیازمندیهای نیروهای امنیتی و اتخاذ تدابیر بهتر امنیتی، به غزنی رفتهاند.