صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد چند نهاد انتخاباتی از کمیسیون انتخابات

انتقاد چند نهاد انتخاباتی از کمیسیون انتخابات

افغانستانما: موسسه دیدهبان انتخابات و شفافیت افغانستان (ایتوا) میگوید که ارزیابی کارکردهای چند ماه اخیر کمیسیون مستقل انتخابات نشان می دهد که تغییری ملموسی در کارکردهای کمیسیون انجام نشده و روند به خوبی پیش نمیرود.
مسئولان ایتوا با نشر گزارشی، گفتند که کمیسیون در حالی که حدود 8 ماه به برگزاری انتخابات مانده است، تاکنون مشخص نکرده است که رایگیری چگونه انجام خواهد شد. آنان رایگیری به روش سنتی را قابل قبول ندانستند و خواهان برگزاری به روش مدرن شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات یک هفته پیش در نشستی مشورتی با نهادهای انتخاباتی و جامعه مدنی گفته بود که علاوه بر استفاده از تکنالوژی، باید روی روش شناسنامههای ساده نیز فکر شود و در جستجوی راههای بدیل روش الکترونیکی باشیم.
در این نشست که روز یکشنبه 14 عقرب در کابل برگزار شده بود چند نهاد انتخاباتی و نمایندگان مجلس نیز از کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کردند.
شاه گل رضایی، عضو مجلس نمایندگان که در این نشست حضور داشت، گفت که کمیسیون باید به مردم بگوید که چرا نمیخواهد از راههای جدید برای برگزاری انتخابات استفاده کند.
خانم رضایی افزود که حدود 13 میلیون واجد رای دهی در کشور هست اما بیش از 21 میلیون کارت رایدهی صادر شده است که این روش نمیتوان جایگزین مناسبی باشد.
این عضو مجلس نمایندگان همچنین علاوه کرد که اگر تاکید بر استفاده از تذکرههای کاغذی شود، زنان به دلیل اینکه کمتر تذکره دریافت کردهاند، حضور کمتری خواهند داشت. وی تاکید بر روش الکترونیکی کرد.
شاه محمود مل، عضو نهاد نظارت از انتخابات (ایوا) نیز با انتقاد از کارکردهای کمیسیون انتخابات گفت که با این روندی که کمیسیون در پیش گرفته است، برگزاری انتخابات در سال آینده ممکن نیست. حکومت حدود پنج ماه پیش، سرطان سال اینده را موعد برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی کشور اعلام کرده بود.
نعیم اصغری، نماینده بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان در این نشست به صورت تلویحی گفت که کمیشنران کمیسیون استقلال ندارند.
آقای اصغری علاوه کرد که استقلال و شفافیت میتواند به انتخابات کشور یک بار دیگر اعتبار بدهد. او گفت که کمیسیون باید از کارکردهای خود به مردم گزارش بدهد.
این انتقادها در حالی مطرح شد که کمیسیون مستقل انتخابات اکثر آن را موجه ندانست.
رفیع الله بیدار، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست گفت که هیچ کدام از اعضای کمیسیون وابسته به حزبهای سیاسی نیست و "تلاش میکنیم که نشان دهیم متفاوت هستیم."
آقای بیدار همچنین به طرح اتهامی که گویا دولت از کمیشنران استعفای بدون تاریخ گرفته، واکنش نشان داد و گفت که این ادعا یک "توهین" و "بهتان" است و باید پیگرد عدلی و قضایی شود.
او در پیوند به اینکه چرا قرار نیست رایگیری با تکنالوژی بایومتریک صورت گیرد، گفت که پروسه تدارکاتی این روند کمی پیچیده است برای همین تصمیم گرفته شد که راههای بدیل نیز مد نظر گرفته شود.
گفتنی است که با نزدیک شدن موعد انتخابات، کمیسیون تاکنون در قسمت ثبت نام رایدهندگان و نحوه برگزاری انتخابات طرح مشخصی ارایه نکرده است.