صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر خارجه اندونیزیا خواهان گسترش روابط با افغانستان شد

وزیر خارجه اندونیزیا خواهان گسترش روابط با افغانستان شد

افغانستانما: رتنو مارسودی، وزیر امور خارجه اندونیزیا که در راس یک هیأت بلند رتبه به کابل سفر کرده، در دیدار با مقامات حکومت وحدتملی خواهان گسترش روابط با افغانستان شده است. خانم مارسودی دیروز دوشنبه، 15 عقرب وارد کابل شد و با رئیس جمهور غنی، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و صلاحالدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه دیدار کرد.
آقای ربانی و خانم مارسودی پس از دیدار، در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافتند. آقای ربانی گفت که مقامهای حکومت و خانم مارسودی روی سرمایه گذاری در بخش صنعت، تعاملات فرهنگی، توانمندسازی زنان و نقش میانجی در پروسه صلح گفتوگو کرده است.
خانم مارسودی در این کنفرانس خبری گفت که کشور علاقهمند همکاری با افغانستان در زمینههای مختلف است. او بویژه بر گسترش روابط تجاری دو کشور تاکید کرد و گفت که تاجران اندونیزیایی مشتاق سرمایه گذاری در افغانستان هستند.
وزیر خارجه اندونیزیا همچنین از سفر وزیر صعنت و شماری از تاجران کشور به افغانستان به منظور بهبود روابط تجاری خبر داد و گفت که این سفر در اواخر ماه جاری میلادی انجام خواهد شد.
او همچنین از تلاشهای کشورش برای رسیدن به صلح سخن زد و گفت که رئیس جمهوری اندونیزیا، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح به منظور تبادل نظر روی موضوعهای صلح به اندونیزیا دعوت کرده است.
وزیر خارجهی اندونیزیا، پیش از دیدار با صلاح الدین ربانی، در ارگ با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح دیدار و گفتوگو کرده بود. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامهای نوشته است که، رئیس جمهور کشور با اشاره به فرصتهای خوب سرمایه گذاری در افغانستان، از وزیر امور خارجۀ اندونیزیا خواست که تاجران و سرمایه گذاران آن کشور را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کند.
آقای غنی از همکاری اندونیزیا با افغانستان تشکر کرده و افزوده که امیدوار است که افغانستان بتواند از تجارب این کشور در زمینه توانمندسازی زنان و رشد اقتصادی نیز، استفاده کند.
وزیر خارجه اندونیزیا در این دیدار گفته که کشور خواستار روابط پایدار با افغانستان است و بر گسترش روابط مردم دو کشور، بویژه روابط علمای دینی افغانستان و اندونیزیا، تاکید کرد.