صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش شورای امنیت‌ملی به اظهارات سفیر بریتانیا: دیپلمات‌های خارجی به حقوق تاریخی افغانستان احترام بگذارند

واکنش شورای امنیت‌ملی به اظهارات سفیر بریتانیا: دیپلمات‌های خارجی به حقوق تاریخی افغانستان احترام بگذارند

افغانستانما: حنیف اتمر، مشاور امنیتملی رئیس جمهور در واکنش به اظهارات سفیر بریتانیا در مورد خط دیورند گفته است که دیپلماتهای خارجی باید به حقوق تاریخی افغانستان احترام بگذارند.
بر اساس خبرنامهای که شورای امنیتملی کشور دیروز یکشنبه، 15 عقرب، منتشر کرد، آقای اتمر از دیپلماتها و نمایندههای کشورهای خارجی در افغانستان خواسته که در رابطه به" ارزشهای ملی و تاریخی" افغانستان حساسیت مردم و دولت را بدانند و مطابق آن، حرف بزنند.
نیکلاس کی، سفیر بریتانیا در کابل به تاریخ 11 عقرب، در یک گفتگو با بیبیسی، گفته بود که خط دیورند از نظر جامعه بینالمللی" مرز رسمی" میان افغانستان و پاکستان است.
این اظهارات، علاوه بر واکنش شورای امنیتملی، واکنش مجلس سنا را نیز در پی داشت. نمایندگان سنا در جلسه عمومی روز یکشنبه، اظهارات سفیر بریتانیا در مورد خط دیورند را"مداخله جویانه" خواندند. فضل هادی مسلم یار، رئیس مجلس سنا گفت که این سخنان مداخله"آشکار" در امور داخلی افغانستان است.
افغانستان خط دیورند را به عنوان مرز مشترک با پاکستان به رسمیت نمیشناسد و مدعی است که معاهدهای که در این مورد در سال 1893 بین عبدالرحمان خان و سر موتیمر دیورند، وزیر خارجه هند بریتانیایی امضا شده، اعتبار ندارد.
خط دیورند 2400 کیلومتر از مزر مشترک بین دو کشور را احتوا میکند. اخیرا پاکستان حصارکشی روی این خط را آغاز کرده و این امر یکبار دیگر مسئله خط دیورند را داغ کرده است.