صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارگ: به هیچ نهادی اجازه مسدود کردن ابزارهای آزادی بیان داده نمی‌شود

ارگ: به هیچ نهادی اجازه مسدود کردن ابزارهای آزادی بیان داده نمی‌شود

افغانستانما: ارگ ریاست جمهوری خبر مسدود کردن شبکههای اجتماعی واتسآپ و تلگرام را رد کرده و گفته است که به هیچ نهادی اجازه مسدود کردن ابزارهای آزادی بیان را نمیدهد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، دیروز دوشنبه، 15 عقرب، با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی نوشت که حکومت وحدتملی بر اساس قانون اساسی کشور خود را متعهد به رعایت و حمایت از آزادی بیان میداند.
ارگ در اعلامیه خود افزوده که « اخیراً، خبرهای در پیوند به مسدودشدن (واتساپ و تلگرام) در رسانه ها به نشر رسیده که باعث بروز پرسش ها در اذهان عامه گردیده است. حکومت وحدت ملی به هیچ آدرس و نهادی اجازه مسدود کردن شبکههای اجتماعی داده نمیشود و موضوعی که اخیرا منتشر شده، مورد تعقیب و رسیدگی قرار میگیرد."
چند روز قبل، دو مکتوب رسمی به امضای نقیب الله سیلاب معاون اداری اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) به شبکههای اجتماعی درز کرد که نشان میداد این اداره به شرکت "یونین تلیکام" دستور داده تا شبکههای اجتماعی واتسآپ و تلگرام را بر اساس دستور" مقامات ذیصلاح بدون تاخیر" مسدود کند.
در مکتوب دیگری، اداره اترا از این شرکت خواسته که شماری از وبسایتها، حسابهای کاربری فیسبوک و تویتر را به صورت فوری مسدود کند.
نشر این دو مکتوب در شبکههای اجتماعی با واکنشهای گسترده نهادهای حامی آزادی بیان و شهروندان کشور مواجه شد. نی، نهاد حمایتکننده رسانههای آزاد کشور از حکومت خواست که کسانی را که دستور مسدود کردن واتسآپ و تلگرام را صادر کردهاند، محاکمه کند.
شماری از رسانهها به نقل از منابعی در حکومت نوشتند که این تصمیم به دلیل نگرانیهای امنیتی و به صورت موقت اتخاذ شده است، اما دلیل این تصمیم بصورت رسمی اعلام نشد، تا اینکه روز گذشته ارگ ریاست جمهوری این تصمیم را رد کرد و گفت که تلگرام و واتسآپ در افغانستان مسدود نمیشود.