صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: از کیفیت پروژه‌های سرک‌سازی نظارت دقیق صورت گیرد

معاون رئیس جمهور: از کیفیت پروژه‌های سرک‌سازی نظارت دقیق صورت گیرد

افغانستانما: سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری هنگام عقد قرارداد پنج پروژه سرکسازی عامه گفت که باید بر کیفیت و کمیت پروژههای سرک سازی نظارت جدی صورت گیرد. آقای دانش عصر روز سهشنبه، 16 عقرب، در مراسم عقد قراراداد این پروژهها به وزارت فواید عامه دستور داد که از روند تطبیق پروژهها نظارت دقیق کند تا پروژهها در زمان مشخص شده و با کیفیت مطلوب به پایان برسد.
معاون رئیس جمهور همچنین خطاب به شرکتهای قراردادی گفت که حکومت و مردم افغانستان انتظار دارند که پروژههای قرارداد شده را با کیفیت کاری مناسب و بر اساس میعاد زمانی مشخص شده، به اتمام برسانند.
معاون دوم رئیس جمهوری به شرکتهای قرارداد کننده گفت که به نکات گفته شده به طور "جدی" توجه کنند.
آقای دانش از اعضای مجلس نمایندگان که در این نشست حضور داشتند، نیز خواست که از روند تطبیق پروژهها نظارت دقیق داشته باشند.
معاون دوم ریاست جمهوری، همچنین گفت که حکومت اراده جدی در عرصه توسعه سرک‌‌سازی دارد. او گفت که هر هفته بین 3 تا 4 پروژه سرک سازی به امضاء میرسد.
آقای دانش در ادامه گفت که امیدوارم در سال پیشرو شاهد فعالیتهای چشمگیری در عرصه سرک سازی باشیم.
یمایاری، سرپرست وزارت فواید عامه نیز که در این نشست حضور داشت، گفت که وزارت فواید عامه در تطبیق درست این پروژهها با قاطعیت لازم عمل خواهد کرد.
آقای یاری تصریح کرد که 103 شرکت به فهرست سیاه فرستاده شده که نشان دهنده قاطعیت حکومت است. او گفت که این عملکرد نشان دهنده این است که وزارت با کسی شوخی ندارد.
وزارت فواید عامه، قرارداد پنج پروژه سرک سازی را به ارزش 2.5 میلیارد افغانی در 8 ولایت جوزجان، سرپل، غزنی، تخار، کابل، لوگر و دایکندی در حضور سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری در صدارت به امضاء رساند.
گفتنی است که این پنج قرارداد شامل سرک ولسوالی قرهباغ- جاغوری به طول 30.3 کیلومتر و با هزینهی 918.5 میلیون افغانی که در مدت 24 ماه ساخته می شود، سرک شبرغان- سرپل به طول 51.3 کیلومتر و به ارزش 576.1 میلیون افغانی که باید در مدت یک سال ساخته شود و سرک ناحیه ششم شهر تخار به طول 3.8 و با هزینهی 74.8 میلیون افغانی که در مدت 6 ماه ساخته میشود.
همچنین در این مراسم، قرارداد ساخت سرک قریه رباط ولسوالی میرامور ولایت دایکندی تا قریه سفید علیا ولسوالی ورس بامیان به طول 12.1 کیلومتر و با هزینهی 408 میلیون افغانی منعقد شده که باید در مدت 18 ماه به پایان برسد، همچنین بخش دوم سرک کابل- لوگر به طول 24.1 و با هزینهی 782 میلیون افغانی قرارداد شده است که در مدت 18 ماه ختم خواهد شد. قرار است تمامی این سرکها به صورت آسفالت ساخته شود.