صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر آمریکا در سازمان ناتو: انتخابات پارلمانی افغانستان باید در زمان معین آن برگزار شود

سفیر آمریکا در سازمان ناتو: انتخابات پارلمانی افغانستان باید در زمان معین آن  برگزار شود

کی بیلی هاچیسون سفیر امریکا در سازمان ناتو گفته که کشورش از انتخابات آینده پارلمانی در افغانستان حمایت میکند و این انتخابات باید در زمان معین آن برگزار شود.
خانم هاچیسون که دیروز چهارشنبه، 17 عقرب،  در جمع خبرنگاران در بروکسل صحبت میکرد، گفت که  آمریکا میخواهد تا انتخابات پارلمانی افغانستان به گونه شفاف و در زمان معین آن برگزار شود.
وی گفت که هند تعهد سپرده تا در برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی در افغانستان در بخشهای تکنالوژی با افغانستان همکاری کند.
سفیر آمریکا در سازمان ناتو تاکید کرد که استراتیژی جدید آمریکا با در نظر داشت شرایط  در افغانستان عملی خواهد شد و افزایش نیروهای آمریکایی به ثبات در افغانستان کمک خواهد کرد.
خانم هاچیسون افزود:" در استراتیژی آمریکا که برای منطقه است بر پاکستان فشارها زیاد خواهد شد و هند در عملی شدن این استراتیژی به افغانستان کمک میکند".
این در حالی است که سرمنشی ناتو نیز روز سه شنبه تاکید کرد که ترویستان تاهنوز در خاک پاکستان پناهگاههای امن دارند که این مساله برای ناتو قابل تحمل نمیباشد.