صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ولیعهد ابوظبی: درزمینه صلح وامنیت باافغانستان همکاری می‌کنیم

ولیعهد ابوظبی: درزمینه صلح وامنیت باافغانستان همکاری می‌کنیم

افغانستانما: شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی در دیدار با رئیس جمهور غنی گفته است که کشورش در زمینه صلح و امنیت با افغانستان همکاری خواهد کرد.
آقای غنی صبح دیروز چهارشنبه، 17 عقرب، در یک سفر رسمی به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی رفت و عصر دیروز با ولیعهد ابوظبی دیدار کرد.
در این دیدار هر دو جانب روی تحکیم روابط، مبارزه با تروریزم، تامین صلح، رشد تجارت، همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش مسکن بحث و گفتگو کردند.
ولیعهد ابوظبی در این دیدار گفته است که از تلاشهای بینالمللی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان حمایت میکند و در آن سهیم خواهد شد.
او همچنین، استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا را"مفید" خوانده و گفت که آماده هرگونه همکاری بر اساس این استراتژی است.
رئیس جمهور غنی در این دیدار روابط دو کشور را "حسنه" تعریف کرده و گفته است که افغانستان و امارات متحده عربی مشترکات زیادی دارد. او همچنین از همکاری دولت و مردم امارات متحده عربی با دولت و مردم افغانستان، تشکر کرده است.
ولیعهد ابوظبی در این دیدار تاکید کرده که برای گسترش همکاریهای دو جانبه و اجرایی شدن تعهدات، باید سفر هیأتهای عالی رتبه دو کشور ادامه یابد و به همین منظور از سفر یک هیأت عالی رتبه کشورش به کابل در آینده نزدیک خبر داد.