صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور با تاجران افغان مقیم امارات دیدار کرد

رئیس جمهور با تاجران افغان مقیم امارات دیدار کرد

افغانستانما: رئیس جمهور غنی که در یک سفر رسمی به امارات متحده عربی رفته بود، با شماری از تاجران و بزرگان قومی افغان که در این کشور مقیم هستند، دیدار کرد.
بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور روز پنجشنبه، 18 عقرب، در شهر ابوظبی با این تاجران دیدار کرده است.
در این دیدار، تاجران خواست و مشکلات شان را با رئیس جمهور در میان گذاشتند و طرحهای خود در عرصههای تولید انرژی و برق، پروسس کثافات، ترانسپورت و صادرات مطرح کردند.
آنها همچنین پیشنهادهای خود در زمینه صدور پاسپورت، پروازها به کابل، احداث میدان هوایی خوست، ایجاد مکاتب با نصاب تعلیمی افغانستان، با رئیس جمهور در میان گذاشتهاند.
رئیس جمهور در این دیدار از علاقهمندی تاجران افغان مقیم امارات به سرمایه گذاری در افغانستان تشکر کرده  و گفته است که اگر با طرحهای منظم به افغانستان بیایند، حکومت زمین برای سرمایه گذاری در اختیار آنها قرار خواهد داد.
آقای غنی گفته است که فرصتهای سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد و ساختمان سازی در کشور به"شکل اساسی" جریان دارد. او افزوده که در بخش ساختمان سازی هنوز هم فرصت سرمایه گذاری وجود دارد و اگر کار معیاری در این بخش صورت گیرد، حکومت آماده همکاری است.
رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان ظرفیت کافی برای تولید انرژی دارد و ما در این عرصه، تاجران و سرمایه گذاران افغان را برای سرمایه گذاری، تشویق می کنیم. او افزود که حکومت برای حل اساسی مشکلات در زمینه سرمایه گذاری، توجه می کند.
او همچنین در مورد میدان هوایی خوست گفته است که کار این میدان هوایی ادامه دارد و در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد و با افتتاح آن بخشی از مشکلات مردم خوست رفع خواهد شد.
رئیس جمهور به سفیر کشور در امارات متحده عربی و جنرال کنسول کشور در شهر دبی دستور داده که به مشکلات تاجران افغان در کشور امارات توجه جدی کنند.