صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرپرست وزارت دفاع: ناتو برای تقویت صلح در افغانستان بر پاکستان فشار وارد می‌کند

سرپرست وزارت دفاع: ناتو برای تقویت صلح در افغانستان بر پاکستان فشار وارد می‌کند

طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی در حاشیهی اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل، گفته است که ناتو فشارهای خود بر پاکستان را افزایش خواهد داد تا این کشور مجبور شود با تلاشهای صلح در افغانستان همکاری صادقانه کند.
بر اساس گزارش رادیو آزادی، او در مورد جزئیات این فشارها به رسانهها معلومات بیشتر ارائه نکرده؛ اما گفته که فشارهای سیاسی بر پاکستان افزایش خواهد یافت تا آن کشور از حمایت گروههای دهشت افگن دست بکشد. جنرال جان نیکولسن، قومندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز در این نشست تأکید کرده که فشار نظامی و دیپلوماتیک بر کشورهای همجوار افغانستان تا زمان برقراری صلح در این کشور هم زمان ادامه خواهد یافت.
قومندان نیروهای آمریکایی و ناتو همچنان گفته که گفتوگوهای خصوصی به این ارتباط با پاکستان ادامه دارد ولی اگر وضعیت تغییر نکند فشارها بالای این کشور افزایش خواهد یافت. از سویی هم وزیران دفاع ناتو در گردهمآیی دو روزه خود در بروکسل که روز پنجشنبه، 18 عقرب به پایان رسید فیصله نمودند که حدود سه هزار سرباز تازه نفس به افغانستان میفرستند.
آنها در کنار این، متعهد شدند که برای حمایت از نیروهای افغان سالانه یک میلیار دالر کمک میکنند و از تلاشهای حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد نیز ستایش کردهاند.