صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان مسئولان وزارت معادن، داخله و اطلاعات و فرهنگ را استجواب کرد

مجلس نمایندگان مسئولان وزارت معادن، داخله و اطلاعات و فرهنگ را استجواب کرد

افغانستانما: مجلس نمایندگان، مرادعلی مراد معین امنیتی وزارت داخله، احمد جاوید سادات معین پالیسی وزارت معادن و رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ را به دلیل کُندی کار و قاچاق آثار باستانی پروژه معدن مس عینک استجواب کرد.
نمایندگان در جلسهی علنی روز شنبه 20 عقرب مجلس، در مورد تهدیدهای امنیتی پروژه مس عینک و قاچاق آثار باستانی این معدن؛ مسئولان فراخوانده شده را مورد استجواب قرار دادند.
جنرال مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله به نمایندگان گفت که در ساحه معدن مس عینک هیچ نوع تهدید نگران کنندهای وجود ندارد.
آقای مراد اضافه کرد که یک غُند که شامل 1750 سرباز محافظت عامه وزارت داخله میشود، مسئولیت تامین امنیت ساحه پروژه را دارد.
معین ارشد امنیتی وزارت داخله همچنین گفت که 250 عضو گروه طالبان در نزدیکی پروژه مس عینک فعالیت دارند که این گروه در حدی نیست که مانع فعالیت در پروژه مس عینک شود.
پیش از این وزارت معادن گفته بود که مشکلات امنیتی، وجود اثرهای باستانی در ساحهی مس عینک و ظرفیت پایین کارمندان پیشین و کنونی وزارت معادن و پترولیم علت کندی کار پروژه مس عینک است.
به گفتهی مقامهای وزارت اطلاعات فرهنگ تاکنون نزدیک به 184 اثر باستانی از ساحه مس عینک کشف شده و به موزیم ملی تحویل داده شده است.
رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ادعاهای مبنی بر قاچاق اثرهای باستانی پروژه مس عینک را رد کرد و به نمایندگان گفت که مسئولیت ساحه باستانی حاشیه معدن مس عینک از شش ماه به این طرف به این وزارت سپرده شده است.
آقای باوری اضافه کرد که هیچ سندی مبنی بر قاچاق آثار باستانی وجود ندارد و تنها یک مورد قصد قاچاق وجود داشت که مظنون توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و زیر پیگرد قرار گرفت.
لازم به ذکر است که در ساحه معدن مس عینک یک قلعه باستانی کشف شده که کار کاوش آن جریان دارد. سرپرست اطلاعات و فرهنگ گفت که 410 کارگر به شمول 40 باستان شناس و دو متخصص باستان شناسی در آن مصروف کار هستند.
احمد جاوید سادات معین وزارت معادن نیز علت کُندی کار پروژه مس عینک را، اشتباه در قرارداد خواند و گفت که تطبیق اکثر موارد قرارداد مشروط به معقولیت اقتصادی شده و حالا شرکت قراردادی بهانه تراشی میکند.
شرکت قراردادی چینایی برای دریافت این پروژه وعده ایجاد فابریکه ذوب مس، نصب دستگاه 400 میگاوات برق در ساحه، ایجاد خط آهن تورخم و چندین مورد دیگر را داده است.
اما به گفته معین پالیسی وزارت معدن، حالا این شرکت قراردادی می گوید که تطبیق این وعده ها برایش معقولیت اقتصادی ندارد و مذاکرات دو طرف جریان دارد.
همچنین، معین وزارت معدن در مورد آغاز کار پروژه مس عینک گفت که روند کاوشگری ساحه باستانی در ساحه معدن مس عینک یک از دلایل تاخیر در شروع کار این پروژه است.
اوایل سال جاری خورشیدی، یاوو جینگ به رسانهها گفته بود که دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد، یکی مشکل امنیتی لوگر و دیگر موجودیت اثرهای باستانی در زیر زمین. سفیر چین از هیچ مشکل دیگر را عنوان نکرده بود.
لازم به ذکر است که معدن مس عینک بزرگترین معدن مس کشور و دومین معدن مس در سطح جهان است و ارزش این معدن حدود 3 هزار میلیارد دالر برآورد شده است اما تاکنون دولت نتوانسته از این معدن بهرهبرداری کند.