صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستین محموله‌ گندم هند از طریق چابهار به افغانستان رسید

نخستین محموله‌ گندم هند از طریق چابهار به افغانستان رسید

افغانستانما: نخستین محموله بزرگ گندم از طریق بندر چابهار، صبح دیروز شنبه، 20 عقرب، به ولایت نیمروز در جنوبغرب کشور رسید.
نصیراحمد درانی، سرپرست وزارت زراعت در مراسم تحویلگیری این محموله گفت: "امروز فصل جدیدی در روابط تجارتی میان کشور های منطقه آغاز شد." او افزود، کشور ما پس از 40 سال جایگاه خود را در تجارت و ترانزیت باز یافته و این جایگاه بیشتر تقویت خواهد شد.
آقای درانی همچنین اضافه کرد: "همکاری افغانستان، هند و ایران در منطقهی چابهار فرصت مهمی را برای توسعهی تجارت فراهم کرده است و این بندر به نقطه مشترک همکاری برای کشورهای منطقه و فرا منطقه تبدیل خواهد شد."
محمد حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی نیز بندر چابهار را از نظر اقتصادی با اهمیت خواند و گفت که امروز افغانستان، به گذرگاه اموال تجارى براى کشورهاى محاط به خشکۀ آسيای ميانه مبدل شده و از اين طريق افغانستان، هند و ايران مى توانند ميليونها دالر عايد داشته باشند.
آقای طهماسی افزود که هزینهی انتقال اموال تجارتی از مسیر چابهار برای تاجران افغان بین ۵۰۰ تا یک هزار دالر آمریکایی کمتر خواهد شد و فاصله این مسیر نیز کوتاه تر است.
در حالی که مقامهای دولتی با ابراز خوشحالی مسیر چابهار را مسیری بدیل در برابر مسیر کراچی عنوان کردند اما سفیر ایران در افغانستان، در مراسم دیروز گفت که همکاری ما در چابهار، در رقابت با هيچ پديده ديگرى نيست.
محمد رضا بهرامی، سفیر ایران در کابل، گفت که با کمک و مساعدت میتوان به رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم منطقه کمک کرد و آینده بهتری را رقم زد.
منپريت وهرا سفير هند در افغانستان بندر چابهار را برای افغانستان و هند مفید خواند و گفت که این مسیر مى تواند مردم افغانستان را به مارکيتهاى بينالمللى وصل کند.
سفیر هند اضافه کرد که هيچ نوع محدوديتی بین کشورهای افغانستان، هند و ایران در عرصه صادرات و واردات وجود ندارد.
این محموله در حالی وارد کشور میشود که قرار است  به گفتهی سفیر هند، در مجموع 110 هزار تُن گندم از مجموع 1.1 میلیون تن گندم کمک شده کشور هندوستان از طریق بندر چابهار تا ماه فبروری سال آینده میلادی وارد ولایت نمیروز شود.
وزارت زراعت اعلام کرده که با تدابیر و برنامههای مشخص، این محموله را بعد از تحویل گیری از ولایت نیمروز به ذخایر استراتژیک و گُدامهای گندم در ولایات مختلف کشور انتقال میدهد .
در حال حاضر چهار سیلو در ولایتهای کابل، بلخ، بغلان و هرات به ظرفیت های 20 تا 50 هزار تُن و 27  گدام در ولایت های کابل، بلخ، بغلان، هرات، بامیان، دایکندی، غور، بادغیس، هلمند، بدخشان، ننگرهار، تخار، پروان، لغمان، کندز، خوست، نورستان و غزنی با ظرفیت 1000 تا 22000 تُن موجود است. وزارت زراعت و آبیاری میگوید که در مجموع ذخایر استراتژیک گندم در کشور به ظرفیت 247 هزار تُن است.