صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وضع صد درصدی مالیات بر سگرت از سوی پارلمان

وضع صد درصدی مالیات بر سگرت از سوی پارلمان

افغانستانما: مجلس نمایندگان طرح تعدیل قانون منع استفاده از تنباکو را تصویب کرد. این طرح که در نشست روز دوشنبه، 22 عقرب، در مجلس مورد بحث قرار گرفت، با اکثریت آرا تصویب شد.
براساس این طرح، تعرفه گمرکی بر سگرت صد درصد از اصل قیمت افزایش مییابد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان خواهان وضع 300 درصدی تعرفه گمرکی سگرت بودند؛ اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کردند.
پس از آنکه عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس هر دو پیشنهاد را به رای گیری گذاشت، اکثریت نمایندگان به ازدیاد صد دردصدی تعرفه سگرت رای موافق دادند.
آن عده از وکلایی که مخالف وضع تعرفه گمرکی 300 درصدی هستند، به این باورند که هرگاه این طرح تأیید شود، زمینه برای قاچاق را در کشور فراهم میکند. صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان گفت که روی این موضوع در کمیسیونهای داخلی مجلس بحث زیادی صورت گرفت که در نتیجه در نشست روز دوشنبه، نمایندگان در این مورد تصمیم گرفتند.
این قانون یک بار دیگر نیز از سوی مجلس نمایندگان در سال 1394 با وضع تعرفه صد درصدی گمرکی، تعدیل و تصویب شده بود؛ اما مجلس سنای شورای ملی با آن مخالفت نشان داده و با اکثریت آرا رد کرده بود.
قانون منع استفاده از محصولات تنباکو در سال 1393 از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود. دیده شود که این بار مجلس سنا آن را تأیید میکند یا خیر؟ کمیسیون مالی و بودجه مجلس، هدف از طرح تعدیل قانون منع استفاده از تنباکو را، جلوگیری از استفاده از سگرت در کشور عنوان کرد.
جوانان بیشترین مصرف کنندگان سگرت در افغانستان هستند. مجلس نمایندگان امیدوار است با افزایش تعرفه گمرکی سگرت، جلو مصرف بیش از حد این مواد را در کشور بگیرد. استفاده از تنباکو و سگرت ضرر زیادی به صحت انسان میرساند. براساس گزارشها سالانه میلیونها نفر در جهان به دلیل مصرف سگرت مبتلا به بیماریهای مزمن میشود.