صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: طالبان زمینه‌ی حضور گروه‌های تروریستی را فراهم کرده است

رئیس اجرائیه: طالبان زمینه‌ی حضور گروه‌های تروریستی را فراهم کرده است

افغانستانما: عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور که در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی واشنگتن  (CSIS )سخنرانی میکرد، گفت: "طالبان به عنوان یک جریان تروریستی، زمینۀ حضور و رشد سایر جریانهای تروریسی را فراهم کرده است."
آقای عبدالله افزود که "داعش در سایه طالبان فعالیت میکند" و ما علیه تمام تروریستان میجنگیم و برای ما تروریست خوب و بد وجود ندارد.
رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی این سخنان را روز سهشنبه، 24 عقرب، در حضور شمار زیادی از دانشمندان، پژوهشگران، استادان و دانشجویان در آمریکا ایراد کرد.
آقای عبدالله در صحبتهایش خاطرنشان کرد که اگر ایالات متحده در برابر تروریستها در پی حادثۀ تروریستی ۱۱ سپتمبر عکسالعمل نشان نمیداد؛ القاعده قدرت بیشتر میگرفت و امروز وضعیت جهان طور دیگر میبود.
او افزود که مبارزه ۱۶ سال اخیر نشان داد که مردم و حکومت افغانستان با هم و در کنارهم هستند و با تحمل قربانی علیه تهدیدها و چالشها برای تحقق و پاسداری ارزشهای مشترک مبارزه میکنند.
رئیس اجرائیه همچنین به موضوع صلح با مخالفان مسلح دولت اشاره کرد و گفت که صلح ممکن و عملی است و نمونههای این حرکت حضور حکمتیار در کابل و آغاز فعالیتهای سیاسی اوست.
او در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت، که تروریستها و دشمنان کشور میتوانند روند دست یافتن به صلح و ترقی را به تأخیر اندازند؛ ولی نمیتوانند مانع دست یافتن ما به صلح و امنیت و توسعه شوند.
آقای عبدالله در این نشست در مورد مناسبات منطقهای، نقش هند در برقراری صلح، استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان و تعهدات حکومت به جامعهی جهانی نیز صحبت کرد.
او گفت که روابط افغانستان با کشورهای منطقه خوب است. با تمام کشورهای منطقه روابط تجارتی داریم. اما واردات ما بیشتر است و در تلاش هستیم صادرات نیز افزایش یابد.
آقای عبدالله در ادامه افزود که اکنون افغانستان تنها به بندرکراچی متکی نیست، راه چابهار نیز به روی تجارت بازشده است.
لازم به ذکر است که اوایل هفته جاری، حدود 15 هزار تُن گندم از طریق چابهار به افغانستان رسید. این اولین محموله تجاری کشور است که از طریق بندر چابهار به کشور میرسد.
با ورود این محموله، موجی از شادی در بین شهروندان و تاجران کشور راه افتاد. پیش از این تاجران مجبور بودند از مسیر بندر کراچی محصولات خود را وارد کنند و هر از گاهی به دلیل تنشهای سیاسی دو کشور؛ تاجران ضربههای جبران ناپذیری را متحمل میشدند.
تروریسم؛ دشمن مشترک افغانستان و آمریکا
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در پاسخ «ایرل آنتونی وین» مشاور ارشد برنامه رفاه و توسعه مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی واشنگتن که چرا نیرویهای آمریکایی باید در افغانستان باشد، گفت که مردم دو کشور دشمن مشترک دارد و باید علیه این دشمن مشترک به مبارزۀ خود ادامه دهیم.
آقای عبدالله افزود، دو کشور برای نجات افغانستان از چنگ تروریزم قربانیهای بیشماری دادهاند و ما نیازمندیم نتایج مثبت قربانیها را حفظ کنیم.
او گفت: حضور ایالات متحده آمریکا در زندگی مردم ما تغییرات گستردهای آورده است و باید این را حفظ کنیم. اگر با تروریستها در افغانستان جنگ نکنید، اینجا مییایند و با شما میجنگند.
رییس اجرائیه کشور در صحبتهای خویش علاوه کرد که حضور ایالات متحده در افغانستان زندگی ملییونها انسان را تغییر داد و با درهم شکستن لانههای تروریستان فرصتهای مناسبی را برای ملت و مردم افغانستان فراهم کرد.
آقای عبدالله در قسمتی دیگر از سخنانش از قربانیها و کمکهای مردم و دولت آمریکا با افغانستان سپاسگزاری و از رییسجمهور ترامپ به خاطر اعلان استراتژی جدید کشورش درباره افغانستان و جنوب آسیا قدردانی کرد.
او گفت که استراتژی جدید با وجود اینکه کمی با تأخیر اعلان شد، ولی طرح کامل و جامع است.
رییس اجرائیه همچنان تاکید کرد که مشخص نشدن زمان در استراتژی تازۀ آمریکا بر بهبود وضعیت و جلب اعتماد مردم برای سرمایهگذاری و مبارزه با تروریزم تأثیر مثبت گذاشته است.