صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم رئیس جمهور در کنفرانس ریکا: کشورهای منطقه تهدیدهاو فرصت‌های مشترک دارند

معاون دوم رئیس جمهور در کنفرانس ریکا: کشورهای منطقه تهدیدهاو فرصت‌های مشترک دارند

افغانستانما: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که در هفتمین کنفرانس همکاریهای منطقهای برای افغانستان موسوم به«ریکا» سخنرانی میکرد، گفت که کشورهای منطقه، تهدیدها و فرصتهای مشترک دارند.
آقای دانش در سخنرانی خود که روز چهارشنبه، 24 عقرب، در دومین روز کنفرانس ریکا ایراد کرد، از تروریزم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، فقر و بیکاری به عنوان دشمنان مشترک منطقهای یاد کرد.
او افزود که به دلیل داشتن دشمنان مشترک" باید هر یکی از ما هر کشور همسایه و منطقه را شریک رفاه و شریک ثبات و امنیت خود تلقی کنیم."
معاون رئیس جمهور گفت که افراطگرایی و تروریزم نه تنها افغانستان، بلکه همهی کشورهای منطقه را هدف قرار داده و افغانستان امروز با سی گروه تروریستی مبارزه میکند و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همه روزه قربانی میدهد. او افزود افغانستان در خط نخست مبارزه با این گروهها قرار دارد و در واقع از منافع همهی کشورهای منطقه و جهان دفاع می کند.
آقای دانش در بخشی از سخنان خود به روابط افغانستان با کشورهای همسایه پرداخت و گفت که افغانستان هرگز نمیخواهد و هیچگاه نخواسته که " عامل بحران" و تهدید باشد و هیچگاه نمیخواهد که از مرزهای کشور، کشورهای دور و نزدیک مورد تهدید قرار گیرد.
او افزود که اما انتظار حکومت افغانستان این است که همهی کشورهای منطقه و کشورهای همسایهی افغانستان، نیز همین دید را داشته باشند و در امر مبارزه با تروریزم، بدون تفکیک میان تروریزم خوب و بد، عمل کنند و افغانستان را در راستای تامین صلح و امنیت، کمک کنند.
معاون رئیس جمهور همچنین از پروژههای انتقال گاز تاپی و کاسا 1000 به عنوان نماد همکاریهای منطقهای یاد کرد و گفت که انتقال انرژی گاز از آسیای مرکزی به آُسیای جنوبی در سال جاری، پیشرفت خوبی داشته است. او از شماری از پروژههای بزرگ منطقهای دیگر نیز یاد کرد و گفت که این پروژهها باعث افزایش روابط مردم با مردم خواهد شد و زمینه تجارت و ترانزیت بین کشورهای منطقه را مهیا خواهد کرد.

امضای موافقتنامه خط لاجورد
در حاشیه کنفرانس ریکا، موافقتنامه خط لاجورد بین افغانستان، ترکمنستان، گرجستان، آذربایجان و ترکیه به امضا رسید. صلاحالدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه، به نمایندگی از افغانستان، این موافقت نامه را امضا کرد. از ترکمنستان رشید میریدوف معاون اول ریاست شورای وزیران و وزیر امور خارجه، از آذربایجان، علیرضا سلیمانوف معاون اول ریاست شرکت سهامی خطوط آهن این کشور، از گرجستان میخایل جانلیدز معاون اول نخست وزیر و وزیر امور خارجه و از ترکیه، احمد یلدیز، معین وزارت امور خارجه، این موافقتنامه را امضا کردند.
هدف از امضای موافقتنامه پنج جانبه راه لاجورد، تقویت ارتباطات بین کشورهای عضو ریکا از طریق ایجاد یک سیستم منظم ترانزیتی و ترانسپورتی، گفته شده است.
دهلیز لاجورد، از بنادر تورغندی و آقینه در افغانستان آغاز و به بندر ترکمنباشی در ترکمنستان وصل میگردد. راه لاجورد از جملهای کوتاهترین راههای تجارتی برای انتقال اموال به کشورهای دوسوی این مسیر، شامل کشورهای آسیای جنوبی و اروپایی، شمرده میشود. از این مسیر، کالاهای تجارتی سه تا چهار روز زودتر از مسیرهای دیگر ترانزیتی انتقال یافته و همچنین باعث کاهش قابل ملاحظه هزینه انتقال کالاها خواهد شد.
به گفته مقامهای وزارت خارجه کشور، مطالعات تاریخی نشان میدهد که این مسیر تاریخچه دو هزار ساله دارد و یکی از مسیرهای اصلی راه ابریشم بوده است. در گذشته، احجار قیمتی افغانستان به شمول لاجورد، از همین مسیر به اروپا، بالکان و کشورهای سواحل مدیترانه، صادر میشده است.
هفتمین کنفرانس ریکا روز سهشنبه، در عشقآباد پایتخت ترکمنستان با حضور 44 کشور و نمایندههای 38 سازمان بینالمللی و منطقهای آغاز شد.