صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تصویر بردار تلویزیون راه فردا در حمله انتحاری کابل کشته شد

تصویر بردار تلویزیون راه فردا در حمله انتحاری کابل کشته شد

در انفجار روز پنجشنبه، 25 عقرب، در منطقهی خیرخانه کابل، یک خبرنگار کشته و یک خبرنگار دیگر زخمی شده است. حسین نظری، تصویر بردار تلویزیون خصوصی« راه فردا» که در در انفجار بعد از ظهر روز پنجشنبه به شدت زخمی شده بود، نیمه شب جمعه در شفاخانه جان داد.
تقی سدید، گزارشگر تلویزیون راه فردا نیز در این انفجار به شدت زخمی شده است و اکنون در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در کابل، بستری است. وضعیت صحی آقای سدید نیز وخیم گزارش شده است. حسین نظری، کار خبرنگاری را به عنوان تصویربردار آغاز کرد. او با چندین تلویزیون خصوصی داخلی همکاری کرد و به تازگی به تلویزیون راه فردا پیوسته بود. او پیش از این، در تلویزیون خصوصی«نگاه» به عنوان تصویربردار کار کرده بود.  پیکر آقای نظری دیروز جمعه، 26 عقرب، در کابل به خاک سپرده شد. شماری زیادی از خبرنگاران و همکاران او در مراسم تشییع جنازه او شرکت کردند.
شماری از خبرنگاران مرگ آقای نظری را یک ضایعه بزرگ برای رسانههای کشور دانستند. آنها او را یک تصویربردار حرفهای و دارای شخصیت و اخلاق کاری نیک توصیف کردند. مریم شاهی، خبرنگار سابق تلویزیون نگاه که با آقای نظری همکار بوده، به روزنامه « افغانستانما» گفت که: او آرام، خوش برخورد، مؤدب و با پشتکار بود.
آقای نظری هنگام مرگ 29 ساله بود. از او یک فرزند بجا مانده است و گفته میشود که تنها نان آور خانوادهاش بود.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغانستان نیز مرگ آقای نظری را ضایعه بزرگ برای رسانههای کشور دانستهاند و به خانوادهاش و جامعهی رسانهای کشور تسلیت گفتهاند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در پیام خود افزوده که در هفته گذشته، جامعهی رسانهای کشور سه عضو خود را از دست داده و این یک ضایعه بزرگ برای رسانههای کشور است. فاروق فیضی خبرنگار پیشین رادیو و تلویزیون صدای آمریکا در هرات و آناهیتا کارگر، خبرنگار در ولایت بغلان، در طول هفته گذشته به دلیل بیماری جان داده بودند.
پیش از این نیز شماری از خبرنگاران در انفجارهای انتحاری و حملات تروریستی کشته و زخمی شدهاند. در 16 عقرب در اثر حمله بر تلویزیون خصوصی«شمشاد» در کابل دو کارمند این تلویزیون کشته و20 نفر از کارمندان آن زخمی شدند.