صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ادامه جنجال‌ها در مجلس؛ از تلاشی خانه معاون اول تا متهم شدن دو نماینده به فساد

ادامه جنجال‌ها در مجلس؛ از تلاشی خانه معاون اول تا متهم شدن دو نماینده به فساد

افغانستانما: مجلس نمایندگان روز شنبه،27عقرب، نیز یکی از جنجالیترین نشستهایش را سپری کرد. نمایندگان مجلس در این نشست نیز همکاران خود را به فساد متهم کردند و فضای مجلس تنش آلود بود. ظاهر قدیر، نماینده مردم ننگرهار در حالی که دو نامه به دست داشت، ادعا کرد که وزارت دولت در امور پارلمانی 10 میلیون افغانی را به هدف دید و بازدید با اعضای شورای ملی از ریاست جمهوری درخواست کرده و ارگ نیز این هزینه را از کود 91 پرداخته است. به گفتهی آقای قدیر، وزارت دولت در امور پارلمانی به دلایل نامعلوم به عبدالقادر زازی وطندوست و کمال ناصر اصولی، دو نمایندهی مجلس به ترتیب مبلغ 15 و 20 هزار دالر آمریکایی داده است.
آقای قدیر گفت این پول «از ملت است نه از شخص رییسجمهور» و باید این موضوع بررسی و به آن رسیدگی شود. از سویی هم به گزارش سلام وطندار، ذکرالله فرضی سخنگوی وزارت دولت در امور پارلمانی، گفتههای آقای قدیر را فقط یک ادعا خوانده و گفته تا زمانی که این ادعاها از سوی مجلس و طی یک نامه رسمی به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده نشود، این وزارت نمیتواند قضیه را بررسی کند.
کمال ناصر اصولی و عبدالقادر زاری وطندوست دو نمایندهای که متهم به دریافت پول از وزارت دولت در امور پارلمانی شدند، تاکنون در این باره واکنشی نشان ندادهاند.  
با این حال، همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان نیز در نشست روز شنبه گفت، خانه و دفتر کار وی از سوی امنیت ملی به درخواست هیئت اداری مجلس، بررسی شده است.
آقای همایون در این باره گفت: «مکتوبی حاوی درخواستی تلاشی خانه اش از سوی هیات اداری مجلس نمایندگان به حکومت فرستاده شده است تا خانه و دفتر کاری او تلاشی شود.»
بر اساس گفتههای آقای همایون، این مکتوب را نذیر احمد احمدزی، معاون دوم مجلس امضا کرده و سپس صادر شده است. به گفتهی او، رییس جمهور غنی دستور تلاشی خانهاش را صادر کرده و امنیت ملی اجازه نامه از ستره محکمه نیز دریافت کرده و خانهی او را مورد بررسی قرار داده است.
معاون اول مجلس نمایندگان گفت که امنیت ملی هیچ آثار و علایم مشکوک از خانه و دفتر کارش پیدا نکرده است. او درخواست هیئت اداری مجلس برای بررسی خانهاش را خلاف قانون دانست.
معاون اول مجلس هرچند دلیل بررسی خانهاش از سوی امنیت ملی را بیان نکرد؛ اما پیش از این محمد اقبال صافی یک عضو مجلس نمایندگان ادعا کرده بود که معاون اول مجلس یک مرکز شنود در دفتر کاریاش گذاشته و مکالمات تلفونی نمایندگان را به هدف استفادههای استخباراتی، شنود میکند.

جنجالهای فساد در مجلس نمایندگان از چند هفته قبل شروع شد. پیشتر همایون همایون معاون اول مجلس، عبدالرئوف ابراهیمی رییس، و خدای نظر نصرت، رئیس دارالانشای مجلس را به فساد مالی متهم کرد و برای بررسی این موضوع یک هیئت حقیقت یاب تشکیل شد. این هیئت اعلام کرد که رئیس مجلس باید حدود پنج میلیون افغانی را به دلیل مصرف غیرضروری، به مجلس بازگرداند. آقای ابراهیمی نیز پذیرفت که این پول را به مجلس نمایندگان بر میگرداند.