صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: باید توازن در توسعه شهری رعایت شود

رئیس جمهور: باید توازن در توسعه شهری رعایت شود

افغانستانما: رئیس جمهور غنی در چهارمین کنفرانس ملی شهری که تحت عنوان« پیش بسوی شهرهای پایدار» برگزار شده است، از وضعیت شهرهای کشور به شدت انتقاد کرد.
این کنفرانس که از سوی وزارت شهرسازی و مسکن برگزار شده است، دیروز شنبه، 27 عقرب در کابل آغاز شد و برای امروز و فردا نیز ادامه خواهد داشت. قرار است در این کنفرانس کارشناسان روی بهبود وضعیت شهری و خدمات شهری در کشور، بحث کنند.
آقای غنی در سخنرانی خود در آغازین روز این کنفرانس بر تطبیق متوازن پلانهای شهری تاکید کرد. او افزود: "همانطوری که برنامه های شهری و توسعهای در شهرهای بزرگ رویدست گرفته میشود، باید در شهرهای کوچک نیز این توازن مراعات شود و شبکۀ از شهرهای کشور ایجاد گردد."
رئیس جمهور تاکید کرد که باید معیارهای رشد و توسعهی شهری مشخص و متعادل باشد و ساحات غیرپلانی به ساحات پلانی مبدل شود.
او گفت که باید از فرصت موجود برای ایجاد شهرهای پایدار استفاده کنیم و پلانهای شهری را بر اساس یک دورنمای مؤثر بسازیم. او تاکید کرد که مسئولیت ما در زمینه شهرسازی تنها برای امروز نیست، بلکه برای 200 تا 600 سال آینده است. آقای غنی همچنین با اشاره به نقش مردم در توسعه شهری، گفت که برنامه « میثاق شهروندی» در این راستا ایجاد شده و از طریق این برنامه، شهرها و دهات به شکل اساسی باهم وصل خواهد شد.
او خطاب به شوراهای محلی مردمی گفت که در برنامه میثاق شهروندی 750 میلیون دالر سرمایه گذاری شده و حکومت منابع خود را در اختیار شوراها قرار میدهد و مردم از این طریق میتوانند در برنامههای توسعهی ملی، نقش داشته باشند.
او همچنین به فرهنگ شهرنشینی اشاره کرد و گفت: همانطور که در قبال خانه و محل اسکان خود مسئول هستیم، در قبال کوچه و پاکی شهر خود نیز باید مسئول باشیم تا به شهروند واقعی مبدل شویم. او افزود: "بدون فرهنگ شهرنشینی، ما شهروند نمیشویم."
آقای نادری همچنین گفت که کار ساخت ۴ هزار واحد مسکونی برای مهاجران در ولایت ننگرهار روی دست گرفته خواهد شد. به گفته او، اتحادیه اروپا و چند کشور بزرگ از ساخت طرح مشابه برای ساخت ۸ هزار واحد مسکونی در هرات حمایت خواهند کرد.
وزیر شهرسازی افزود که۳۰ هزار واحد مسکونی در حالی در سه سال اخیر ساخته و طراحی شده که در ۷۵ سال گذشته تنها ۱۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده بود.
نبود سیستم شهری، سیستم فاضلاب و سیستم منظم برق رسانی و آبرسانی، از چالشهای اصلی بسیاری از شهرهای کشور است. همچنین شهروندان در شهرهای بزرگ کشور بارها از وضعیت بد خدمات شهری انتقاد کردهاند. مقامات حکومت مشکلات شهری را در کشور میپذیرند و میگویند برای بهبود وضعیت شهرها و خدمات شهری برنامههای بزرگی را روی دست دارند.
انتقال ادارات دولتی به منطقه دارالامان در غرب کابل و پروژه بزرگ « کابل جدید» از بزرگترین برنامههای حکومت برای کاهش مشکلات شهری، حد اقل در کابل پایتخت، است.