صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس سنا فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تایید کرد

مجلس سنا فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تایید کرد

افغانستانما: مجلس سنا فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و درج کلمههای "افغان" و قومیت افراد در تذکرههای الکترونیکی را تایید کرد.
نمایندگان مجلس سنا، دیروز یکشنبه، 28 عقرب، در جلسه عمومی مجلس سنا این فرمان را به رای گذاشتند و با اکثریت آرا تایید کردند.
پیش از این، مجلس نمایندگان این فرمان تقنینی را رد کرده بود. استدلال نمایندگان مجلس سنا این بود که تغییرات مد نظر ریاست جمهوری، غیرضروری است.
بعد از اینکه این فرمان رد شد، ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی از نمایندگان مجلس خواست که درباره این فرمان تجدید نظر کنند.
اکنون که نمایندگان مجلس سنا این فرمان را تایید کردهاند، بر اساس قانون کمیته مشترک دو مجلس در مورد این فرمان تقنینی تصمیم خواهد گرفت. درصورتی که فرمان رئیس جمهور از سوی کمیته مشترک هردو مجلس تایید شود، طرح تعدیل شده ای ثبت احوال نفوس برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده می شود؛ اما اگر کمیته مشترک هم این فرمان را رد کند، این فرمان دوباره بر میگردد به مجلس نمایندگان و تصمیم نهایی را آنها خواهد گرفت.
بر اساس قانونی که پیش از این از سوی هر دو مجلس تایید و بعدا به توشیح رئیس جمهور رسیده بود، در تذکرههای الکترونیکی ملیت و قومیت درج نمیشد. اما اعتراضات شماری از شهروندان مبنی بر درج ملیت و قومیت، باعث شد که رئیس جمهور فرمان تقنینی تعدیل این قانون را صادر کند که این فرمان هنوز نتوانسته از فلتر شورای ملی بگذرد.
توزیع تذکرههای الکترونیکی از وعدههای جدی رهبران حکومت وحدتملی بود؛ اما با گذشت بیش از سه سال از عمر حکومت وحدتملی، هنوز روند توزیع این تذکرهها آغاز نشده و مشکلات قانونی آن نیز حل نشده باقی مانده است.