صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز عملیات نابودی مراکز تولید مواد مخدر؛ هشت مرکز در هلمند تخریب شد

آغاز عملیات نابودی مراکز تولید مواد مخدر؛ هشت مرکز در هلمند تخریب شد

افغانستانما: ریاست جمهوری اعلام کرده که عملیات نابودی مراکز تولید و پروسس مواد مخدر را در همکاری با نیروهای آمریکایی، آغاز کرده است.
ارگ ریاست جمهوری دیروز دوشنبه، 29 عقرب، اعلام کرد که نیروهای هوایی کشور و نیروهای آمریکایی نخستین عملیات نابودی مراکز تولید و پروسس مواد مخدر را یکشبنه شب در ولایت هلمند در جنوب کشور راه اندازی کردند.
ریاست جمهوری در اعلامیه خود افزوده که در این عملیات هشت مرکز تولید و پروسس مواد مخدر هدف قرار گرفت و نابود شد.
ارگ ریاست جمهوری گفته است که تولید و پروسس مواد مخدر یکی از منابع عمدهی تمویل جنگ و تروریزم است و حکومت تصمیم گرفته که تا همهی مراکز پروسس و تجارت مواد مخدر را در کشور، از بین ببرد.
همچنین روز گذشته، جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز کشور و جنرال جان نیکلسون، فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع و نیروهای آمریکایی در افغانستان، در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که نخستین عملیات نابودی مراکز تولید و پروسس مواد مخدر، با موفقیت انجام شده و در این عملیات، به غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.
جنرال جان نیکلسون در این کنفرانس خبری مشترک گفت که عملیات مشابه در آینده نیز ادامه خواهد یافت و در عملیات یکشنبه شب، مراکز تولید و پروسس مواد مخدر، از هوا بمباران شده است.
مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت نیز ویدیوهای را از عملیات یکشنبه نشر کرده که بمباران مراکز تولید و پروسس مواد مخدر را نشان میدهد.
لوی درستیز کشور در این کنفرانس خبری گفت که در سال 2017 میلادی برنامه محو مواد مخدر در 14 ولایت کشور راه اندازی شده و پولیس مبارزه با مواد مخدر با حمایت نیروهای هوایی کشور، 2343 عملیات مبارزه با مواد مخدر را راهاندازی کردهاند.
حکومت از آغاز عملیات نابودی مراکز تولید و پروسس مواد مخدر در حالی خبر میدهد که، هفته گذشته وزارت مبارزه مواد مخدر و دفتر جرایم و مبارزه مواد مخدر سازمان ملل با نشر گزارش خود گفتند که تولید مواد مخدر در افغانستان 87 درصد افزایش یافته است.
همچنین سالهاست که افغانستان، بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان شناخته میشود و گفته میشود که پول حاصل از کشت و تولید مواد مخدر به جیب مافیا و شبکههای تروریستی میرود.