صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

2 زخمی در درگیری میان اعضای شورای ولایتی غزنی

2 زخمی در درگیری میان اعضای شورای ولایتی غزنی

افغانستانما: انتخابات هیأت اداری شورای ولایتی غزنی، تنشآلود شد و بر اثر درگیری بین محافظان نمایندگان شورای ولایتی، دو نفر زخمی شدند.
به گفتهی خالقداد اکبری، رییس پیشین شورای ولایتی غزنی، این تنشها زمانی به میان آمد که نصیراحمد فقیری و لطیفه اکبری روز سهشنبه آرای مساوی برای کرسی ریاست شورای ولایتی به دست آوردند و قرار شد تا روز چهارشنبه، 1 قوس، پس از بررسی مدارک تحصیلی و تجربهی کاری آنها از سوی کمیسیون مشترکی از نمایندههای نهادهای عدلی و دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، یکی از آن دو نفر به حیث رییس انتخاب شود.
اما هنگام گفتوگو بر سر انتخاب رییس شورا و تنش لفظی میان نصیراحمد فقیری، لطیفه اکبری، غلام حسین چنگیز و عبدالجامع جامع، اعضای شورای ولایتی، محافظان آنها به جان هم میافتند. به گفتهی آقای اکبری در نتیجهی این درگیری دو تن زخم برداشتهاند.
اما غلام سخی زابلی، یکی از اعضای شورای ولایتی غزنی به رادیو سلام وطندار گفته که در این درگیری سه نفر زخمی شدهاند.
با این حال، رییس پیشین شورای ولایتی غزنی رهبری مقام ولایت را به دخالت در امور شورای ولایتی متهم کرده و گفته است، تمام این جنجالها زیر سرِ مقامها در ولایت است.
اما محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی در گفتوگو با روزنامه «افغانستان ما» این گفتههای رییس پیشین شورای ولایتی را ضد و نقیض خوانده و رد کرد. وی گفت، رهبری ولایت هیچگونه دخالتی در امور انتخابات هیئت اداری شورا نکرده است.
آقای نوری همچنان گفت که اختلافات ذاتالبینی میان خود اعضای شورای ولایتی وجود دارد و به همین دلیل نمیتوانند به توافق برسند. به گفتهی او شورای ولایتی غزنی به دلیل این اختلافات، از یک سال به این طرف بدون معاون به فعالیت ادامه میداد.
سخنگوی والی غزنی درگیری فیزیکی میان محافظان اعضای شورای ولایتی را تأیید کرد و گفت که در این رویداد، دو تن زخمی شدهاند.
انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی غزنی چهار روز پس از انتخابات دیگر شوراها شام روز سهشنبه، 30 قوس برگزار شد؛ اما سر انجام به تنش انجامید و پایان یافت.
قرار بود روز چهارشنبه، 1 قوس، پس از بررسی اسناد تحصیلی دو کاندیدی که رأی مساوی دارند، نتیجهی آن مشخص شود؛ اما باز هم با زد و خورد محافظان آنان، رییس شورا انتخاب نشد.