صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نامزد وزیر جدید وزارت تحصیلات عالی معرفی شد

نامزد وزیر جدید وزارت تحصیلات عالی معرفی شد

افغانستانما: ساعاتی بعد از استعفای عبداللطیف روشان، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که رئیس جمهور غنی با صدور حکمی، نجیبالله خواجه عمری را به عنوان نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفی کرده است.
عبداللطیف روشان، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، عصر دیروز چهارشنبه، اول قوس، استعفا داد. عارفه پیکار، معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به روزنامه«افغانستانما» گفت که آقای روشان به دلیل مصروفیتهای شخصی استعفا داده و جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
عبدالطیف روشان در اوایل ماه سرطان سال جاری از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، بجای فریده مومند، مقرر شد.
حدود ده روز پیش نیز خبرهای منتشر شد مبنی  بر اینکه اسم آقای روشان، به دلیل تکمیل نبودن اسناد تحصیلیاش، از فهرست نامزد وزیران حذف شده و به مجلس نمایندگان فرستاده نشده است. اما وزارت تحصیلات عالی این موضوع را رد کرد و شایعه خواند.
قرار است 13 نامزد وزیر، روز شنبه هفته آینده به مجلس نمایندگان معرفی شود. اداره شدن بسیاری از وزارتها از سوی سرپرستها، انتقادات نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی را به دنبال داشت.
همچنین، بر اساس قانون سرپرستی، هیچ ادارهای دولتی، نباید بیش از یک ماه از سوی سرپرست اداره شود، اما بعضی از وزارتخانههای کشور، چندین سال از سوی سرپرست اداره شده است.
با وجود اینکه روز شنبه هفته آینده نامزد وزیر 13 وزارت به مجلس نمایندگان معرفی میشود، اما هنوز سرنوشت وزارت خارجه مشخص نیست و بعد از اینکه سال گذشته صلاحالدین ربانی از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شد، هنوز فرد جدیدی به عنوان وزیر خارجه معرفی نشده است.