صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور اندونیزیا: کشورم برای همکاری در روند صلح افغانستان آماده‎است

رئیس جمهور اندونیزیا: کشورم برای همکاری در روند صلح افغانستان آماده‎است

جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونیزیا به هیئتی از شورای عالی صلح افغانستان اطمینان داد که کشورش در تلاشها برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان سهم می گیرد.
رئیس جمهور اندونیزیا همچنان گفته است که کشورش در پاسخ به خواست افغانستان برای همکاری در روند صلح این کشور، آماده است.
آقای ویدودو که در قصر ریاست جمهوریاش با هیئت شورای عالی صلح افغانستان دیدار نمود همچنان تعهد کرد که جهت خاتمه جنگ در آن کشور تجارب کشور خود را با افغانستان شریک خواهد کرد.
کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت به اندونیزیا سفر کرده و در آن جا با جوکو ویدودو رئیس جمهور، یوسف کالا معاون رئیس جمهور، لقمان حکیم سیفالدین وزیر امور مذهبی و دین سیاموسی نمانیده خاص رئیس جمهور اندونیزیا دیدار کرد.
شورای عالی صلح افغانستان به دعوت وزیر خارجه اندونیزیا به آن کشور سفر کرده است.
بهگفته این شورا، اندونیزیا یک کشور بزرگ اسلامی است، علمای دینی توانای برای دادن فتوا داشته و بهخاطر حل مشکلات کشورهای اسلامی میتواند نقش خوب و ارزنده ایفا کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پنجم ماه اپریل سال جاری میلادی به اندنیزیا سفر کرد.
رئیس جمهور غنی برعلاوه ملاقات با مقام های حکومتی آن کشور در مسجد جامع جاکارتا با علمای دینی آن کشور دیدن کرد و روی تحمل و بردباری صحبت کرد.
رئیس جمهور افغانستان از تمامی کشورهای اسلامی خواسته است تا در روند صلح افغانستان نقش داشته باشند.
پس از این سفر آقای غنی، وزیر خارجه اندونیزیا از کابل دیدار کرد و با مقام های افغان ملاقات نمود.