صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ریاست امنیت ملی: پنج قومندان مهم شبکه حقانی در میدان وردک کشته شدند

ریاست امنیت ملی:  پنج قومندان مهم شبکه حقانی در میدان وردک کشته شدند

افغانستانما: ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که در نتیجه یک عملیات ویژه قطعات خاص در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک، 5 قومندان مهم و 16 عضو دیگر شبکه حقانی کشته شدند.
دفتر مطبوعاتی ریاست امنیتملی، روز پنجشنبه 2 قوس، با نشر اعلامیهای نوشته است که این عملیات ویژه از سوی قطعات خاص نیروهای امنیتی بالای یک مرکز بزرگ گروه تروریستی شبکه حقانی راه‌‍اندازی شده بود. در نتیجه این عملیات، 21 عضو این گروه بهشمول 5 قومندان کشته شدند و 2 تن دیگر نیز بازداشت شدند.
ریاست امنیت ملی گفته است که یک مسئول استخباراتی شبکه حقانی نیز در میان کشتهشدگان است.
قاری حمیدالله با نام مستعار قریشی قومندان 15 نفری، قاری ندرت فرزند ذکرالله قومندان 15 نفری، قاری نصرالله فرزند ذکرالله، قومندان 12 نقری، مولوی غلام قومندان 10 نفری و قاری حمزه مسئول استخبارات شبکه حقانی از جمله افرادی است که در عملیات ویژه کشته شدند.
در همین حال، ریاست امنیت ملی گفته است که در نتیجه این عملیات، پناهگاه این گروه تخریب شده و مقداری سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
شبکه حقانی، یکی از گروههای تروریستی است که در برخی از حملات انتحاری و انفجاری دست دارد. گفتنی است که رهبر شبکه حقانی معاون گروه طالبان است.